Blodsockerdiagram: Vad är normalintervallet för blodsocker? (2023)

Blodsockerdiagram: Normalt och diabetiskt blodsockerintervall

Detta blodsockerdiagram visar normala blodsockernivåer före och efter måltider och rekommenderasA1C-nivåerför personer med och utan diabetes.

BLODSOCKERTABEL
Fasta
Normalt för personer utan diabetes70–99 mg/dl (3,9–5,5 mmol/L)
Officiell ADA-rekommendation för någon med diabetes80–130 mg/dl (4,4–7,2 mmol/L)
1 till 2 timmar efter måltid
Normalt för personer utan diabetesMindre än 140 mg/dl (7,8 mmol/L)
Officiell ADA-rekommendation för någon med diabetesMindre än 180 mg/dl (10,0 mmol/L)
A1C
Normalt för personer utan diabetesMindre än 5,7 %
Officiell ADA-rekommendation för någon med diabetesMindre än 7,0 %

Källa:American Diabetes Association: Kontrollera ditt blodsocker,American Diabetes Association: Diagnos

Fastande blodsocker

Afastande blodsocker(kallas ibland fastande plasmaglukos eller FPG) är ett blodsocker som mäts efter fasta (inte ätit eller druckit något, förutom vatten) i minst åtta timmar. Syftet med att göra ett fasteblodsockertest är att fastställa hur mycket glukos (socker) som finns i blodet, och detta test används vanligtvis för att kontrollera om det finns diabetes ellerprediabetes. Blodprovet mäts vanligtvis på ett labb, på läkarmottagningen eller på ett sjukhus. Ett blodprov kan tas från en ven i armen och samlas in i ett rör som sedan analyseras av ett labb. Eller så kan ett blodprov tas genom att göra ett fingerstick med en lansett.

Normalt fasteblodsocker för person utan diabetes

Ett normalt fasteblodsocker för någon som inte har diabetes varierar från 70 till 99 mg/dl. DeAmerican Diabetes Association rekommenderaren rutinmässig screening fördiabetes typ 2med början vid 35 års ålder. Om resultaten är normala bör screeningen upprepas vart tredje år.

(Video) Blood Sugar Levels Chart | Includes fasting and after eating

om du har diabetesriskfaktorer, som inkluderar övervikt eller fetma, har en familjehistoria av typ 2-diabetes, har en historia avgraviditetsdiabetes, eller vara av en viss ras/etnicitet (afroamerikan, latino, asiatisk amerikan, Stillahavsöare eller indian),du borde undersökas för diabetes tidigareoch upprepade tester kan rekommenderas oftare.

Barn och ungdomar som har diabetessymtom eller som är överviktiga och har en familjehistoria av typ 2-diabetes, är av afroamerikansk, latino-, asiatisk amerikansk, indian eller Stillahavsöar härkomst, som har tecken påprediabetes(acanthosis nigricans, högt blodtryck,högt kolesterol) eller en mamma som hade graviditetsdiabetes bör testas med början vid 10 års ålder eller början av puberteten (beroende på vilket som inträffar tidigare) och sedan vart tredje år därefter.

Ett fasteblodsocker på 100 till 125 mg/dl tyder påprediabetes, vilket är ett tillstånd där blodsockernivåerna är över "normala" men inte tillräckligt höga för att betraktas som diabetes. Prediabetes är en riskfaktor för typ 2-diabetes, hjärtsjukdomar och stroke. Det hanteras av livsstilsförändringar och, i vissa fall, medicinering.

Officiell ADA-rekommendation för fasteblodsocker för någon med diabetes

DeAmerican Diabetes Association rekommenderarett fasteblodsockermål på 80 till 130 mg/dl för de flesta icke-gravida vuxna med diabetes. Fasteblodsockermålet kan dock behöva individualiseras för vissa personer baserat på sådana faktorer som diabetesvaraktighet, ålder och förväntad livslängd, kognitiv status, andra hälsotillstånd, kardiovaskulära komplikationer ochhypoglykemi omedvetenhet. Det är viktigt att personer med diabetes diskuterar sina blodsockermål med sin vårdgivare.

Vad är ett normalt blodsocker efter att ha ätit?

Efter måltid blodsocker för någon utan diabetes

Ett normalt blodsocker är lägre än 140 mg/dl. Ett blodsocker mellan 140 och 199 mg/dl anses vara prediabetes, och ett blodsocker på 200 mg/dl eller högre kan tyda på diabetes. Någon som inte har diabetes kommer sannolikt inte att kontrollera sitt blodsocker. Ett av screeningtesten för diabetes kallas dock enoralt glukostoleranstest, eller OGTT. (En något annorlunda version av OGTT används också för att diagnostisera graviditetsdiabetes, vilket är diabetes som utvecklas under graviditeten). För detta test måste personen fasta över natten och gå till läkarmottagningen eller ett labb på morgonen. Ett blodprov kommer att användas för att mäta fasteblodsockret. Personen dricker då en sockerrik dryck som innehåller 75 gram socker. Två timmar senare kontrolleras blodsockret igen.

(Video) What is a normal blood sugar level?

Normala blodsockernivåer efter att ha ätit för diabetiker

DeAmerican Diabetes Association rekommenderaratt blodsockret 1 till 2 timmar efter början av en måltid är mindre än 180 mg/dl för de flesta icke-gravida vuxna med diabetes. Detta är vanligtvis den högsta, eller högsta, blodsockernivån hos någon med diabetes. Återigen kan detta mål behöva individualiseras för vissa personer baserat på sådana faktorer som diabetes varaktighet, ålder och förväntad livslängd, kognitiv status, andra hälsotillstånd, kardiovaskulära komplikationer ochhypoglykemi omedvetenhet. Det är viktigt att personer med diabetes diskuterar sina blodsockermål med sin vårdgivare.

A1C

DeA1C-testär ett blodprov som ger genomsnittliga nivåer av blodsocker under de senaste tre månaderna. Andra namn för detta test är hemoglobin A1C, HbA1c, glykosylerat hemoglobin och glykosylerat hemoglobintest. En person behöver inte fasta innan sitt HbA1C-test mäts; med andra ord, det är OK att äta eller dricka något i förväg. HbA1C-testet kanske inte är korrekt för vissa personer, inklusive de med anemier och för de som får behandling för HIV, och för personer med afrikansk, medelhavs- eller sydostasiatisk härkomst. HbA1C-resultatet rapporteras i procent; ju högre procent, desto högre blodsockernivå.

Förutom att vara ett verktyg för att diagnostisera diabetes, används HbA1C-testet för att hjälpa personer som har diabetes att hantera sitt tillstånd.

Normalt HbA1c för person utan diabetes

För någon som inte har diabetes är en normal HbA1C-nivå under 5,7 %. En A1C mellan 5,7 % till 6,4 % tyder på prediabetes.

(Video) What is a Normal Blood Glucose Level?

Det rekommenderas detvuxna över 45 år- eller vuxna under 45 som är överviktiga och har en eller flera riskfaktorer för diabetes - har en baslinje A1C kontrollerad. Om resultatet är normalt bör A1C kontrolleras vart tredje år. Om resultatet indikerar prediabetes bör A1C kontrolleras vartannat till vartannat år.

Officiell A1C ADA-rekommendation för någon med diabetes

DeAmerican Diabetes Association rekommenderaren A1C på mindre än 7 % för de flesta icke-gravida vuxna med diabetes. Ett lägre mål, som mindre än 6,5 %, kan vara lämpligt för vissa personer som har haft diabetes under en kortare tid, för yngre personer, för de utan hjärtsjukdom och/eller för de med typ 2-diabetes som behandlas med livsstil ellermetforminendast. Ett högre A1C-mål, såsom mindre än 8 %, kan vara lämpligt för personer med en historia av svår hypoglykemi, begränsad livslängd, avanceraddiabeteskomplikationer, andra sjukdomar, eller för vilka ett lägre A1C-mål är svårt att uppnå. Det är viktigt att personer med diabetes diskuterar sina blodsockermål med sin vårdgivare.

A1C-nivåer bör kontrolleras mellan två till fyra gånger per år hos personer som har diabetes.

Blodsockerdiagram: sammanfattning

Fasteblodsockret, blodsockret 2 timmar efter måltid och A1C-tester är viktiga sätt att diagnostisera prediabetes och diabetes, samt indikera hur väl en persons diabetes hanteras. Om du tror att du har diabetes är det viktigt att inte försöka diagnostisera dig själv genom att göra ett fingerstick med en blodsockermätare för hemmet. Det finns strikta standarder och procedurer som laboratorier använder för att diagnostisera diabetes; därför bör du testa dig på din läkares mottagning eller på ett laboratorium.

Det är också viktigt att prata med din läkare för att se till att du förstår a) hur ofta du bör ta vissa tester, såsom ett fastande blodsocker- eller A1C-test; b) vad dina resultat betyder; och c) vad ditt blodsocker- och A1C-mål är.

Om du inte tidigare har diagnostiserats med prediabetes eller diabetes men dina resultat är över "normala", kan din läkare rekommendera andra tester och bör diskutera en behandlingsplan med dig. Behandling kan innefatta livsstilsförändringar, som t.exviktminskning, ahälsosam kostplan, och regelbundetfysisk aktivitet. Du kan behöva börja ta diabetesmediciner, inklusiveinsulin. Om du får diagnosen diabetes, rekommenderas det att du lär dig hur du kontrollerar ditt blodsocker med en mätare så att du och ditt vårdteam kan avgöra hur din behandlingsplan fungerar för dig.

(Video) HbA1c Test and What HbA1c Normal Range Means

På spanska:Blodsockernivådiagram: Vad är normalintervallet för blodsockernivån?

Intresserad av att lära dig mer? Läs omnormala blodsockertal,testas för typ 2-diabetesochanvända blodsockerövervakning för att hantera diabetes.

Vill du hålla reda på dina blodsockervärden för att hjälpa dig att bättre hantera ditt tillstånd? Med våra gratis utskrivbara diabetesloggboksblad kommer du att kunna övervaka effekterna av mat, träning, mediciner och mer. Ett ark spårar nivåer under en vecka. Ladda ner din gratis blodsockerloggbok idag för att börja analysera dina mönster!

(Bläddra till botten av den här sidan efter att du har skickat in din information för länken till din nedladdning.)

Ursprungligen publicerad 11 juni 2019

(Video) 7 Skäl Normal blodsocker kan rota dig för din hälsa

FAQs

Vad ska normalt blodsocker ligga på? ›

Det är troligt att du har diabetes om du inte har fastat och ditt P-Glukos är 12,2 mmol/L eller högre. Du kan bli undersökt på andra sätt om du har fastat och får värden mellan 6,1 och 6,9 mmol/L vid flera tillfällen.

Vad är lagom blodsocker? ›

Normalt blodsocker

En person som inte har diabetes förväntas ha ett blodsocker som normalt ligger ungefär mellan 4-6 mmol/l i fasteblodsocker (innan du äter) och är under 8 mmol/l två timmar efter måltid. En äldre person ligger naturligt något högre i blodsocker.

Vad ska blodsockret ligga på vid typ 2-diabetes? ›

Målen för blodsockervärdena vid typ 2-diabetes: på morgonen vid uppstigning och före måltider under 7 mmol/l. efter en måltid under 8(–10) mmol/l.

Var går gränsen för diabetes typ 2? ›

Gränsvärdet för diabetesdiagnos är 7 mmol/l om blodsockerprovet är taget på fastande mage och 11,1 mmol/l (venöst) alternativt 12,2 mmol/l (kapillärt) om provet inte är taget på fastande mage. Dessa prover tillsammans med typiska symtom på diabetes kan ge en diagnos.

Är 9 högt blodsocker? ›

Du har för högt blodsocker när ditt fastesocker inte ligger mellan 4-6 mmol eller när du testar 1,5 timme efter mat så stannar inte ditt blodsocker på normala 6-8 mmol utan mätaren kanske visar 9,10 eller ännu mer.

Vad är sant om högt blodsocker? ›

Högt blodsocker, hyperglykemi

Om insulindosen blir alltför låg leder det i först hand till för mycket socker i blodet med symptom som ökade urinmängder, ökad törst, ökad trötthet, svårt att tänka klart. Insulinbrist kan även leda till syrabildning och diabeteskoma.

Var går gränsen för högt blodsocker? ›

Hos friska personer under 50 år ligger HbA1c normalt mellan 27-42 mmol/mol och hos de över 50 mellan 31-46 mmol/mol. Ett äldre sätt att ange HbA1c är som en procentsats. Gränsen för vad som är ett normalt HbA1c är på det gamla sättet att räkna satt till 6,5 % av WHO. Värden över detta räknas som diabetes.

Är 11 högt blodsocker? ›

Normalt blodsocker – vad är högt och lågt? Blodprov för blodsockret tas fastande. Resultatet bör ligga inom 4,0 – 6,0 mmol/L. Om man ätit innan provtagningen och således inte är fastande är det normalt med blodsockervärde upp till 8,7 mmol/l.

Hur högt blodsocker är farligt? ›

Om blodsockret är högre än 15 mmol/L och man har utvecklat syror (ketoner) i blodet och i urinen är det tecken på akut insulinbrist och risken är mycket stor att man utvecklar ketoacidos med risk för ett diabeteskoma.

Hur högt blodsocker kan man ha utan diabetes? ›

Har man inte diabetes varierar blodsockret mellan 4-8 mmol/L. Måttlig stegring av blodsockret känns oftast inte av, men om värdet stiger över 12-15 mmol/L kan man känna törst och trötthet, vid ännu högre blodsockerhalt ökar urinmängderna, synen kan bli suddig.

När på dagen är blodsockret som högst? ›

Insulin sörjer för att glukos kommer in i cellerna som behöver det och att det kommer bort från blodomloppet. Blodsockret är vanligen lägst på morgonen och högst efter måltid.

Vad sänker blodsockret bäst? ›

Livsmedel med lågt glykemiskt index inkluderar skaldjur, kött, ägg, havre, korn, bönor, linser, baljväxter, sötpotatis, majs, de flesta frukter och grönsaker. Det är viktigt att välja mat med lågt glykemiskt index och kontrollera ditt totala intag av kolhydrater.

Kan man bli helt frisk från diabetes typ 2? ›

Kan man bli frisk från typ 2-diabetes? Svaret är i princip nej även här. Med ändrade levnadsvanor, framför allt mat, fysisk aktivitet och minskad stress, så kan blodsockret hållas på en normal nivå. Det kan uttryckas som att en person med typ 2-diabetes med normalt blodsocker är villkorligt frisk.

Hur påverkas blodsockret när man dricker två glas vatten? ›

Vatten, mineralvatten, buljong, kaffe och te utan socker och mjölk är exempel på drycker som inte innehåller kolhydrater och som inte påverkar blodsockret.

Hur kan man sänka blodsockret snabbt? ›

Då är det viktigt att få i dig socker i någon form. Det enklaste är druvsockertabletter, som snabbt höjer blodsockernivån när du tar dem. Det kan ibland vara svårt att inse när insulinkänning är på väg om man har diabetes och tar insulin.

Hur känns det i kroppen när man har högt blodsocker? ›

För högt blodsocker leder oftast till trötthet, ökad törst och urinproduktion, dimsyn. Vid diabetes typ 2 kan förhöjt blodsocker klibba fast vid proteiner i kärlväggarna och göra dem styvare och mindre elastiska. Med tiden kan de utvecklas till ärrvävnad – plack – i blodkärlen.

Vad är symtom på högt blodsocker? ›

Symtom på högt blodsocker är:
  • trötthet eller utmattning.
  • törst.
  • täta trängningar med stora urinmängder.
  • dimsyn.
  • muntorrhet och torra slemhinnor.
  • skador och sår tar lång tid att läka.
  • oförklarlig viktminskning.
  • snabb och ansträngd andning.

Kan man få högt blodsocker av stress? ›

Stress kan vara en orsak till att ditt blodsocker är högre än vanligt. Vid besök hos diabetessjuksköterska/läkare är det därför viktigt att du berättar om du känner dig stressad så att det kan vägas in i din blodsockerbehandling.

Vad är värst högt eller lågt blodsocker? ›

Vid typ 1-diabetes är det höga blodsockervärden (hyperglykemi) över lång tid som leder till många komplikationer och följdsjukdomar. Även låga blodsockervärden (hypoglykemi) kan vara livshotande och leda till kramper, medvetslöshet eller i värsta fall död.

Varför stiger blodsockret utan mat? ›

Precis innan uppvaknande (runt klockan 4 på natten) frisätter kroppen högre nivåer av tillväxthormon, kortisol, glukagon och adrenalin. Tillsammans kallas dessa motverkande hormoner. Med det menas att de motverkar den blodsockersänkande effekten av insulin, och istället höjer blodsockret.

Kan man äta havregrynsgröt om man har diabetes? ›

En portion havregrynsgröt och en fullkornsmacka om dagen räcker för att minska risken för diabetes med 34 procent hos män och 22 procent hos kvinnor, visar en stor nordisk studie.

Är 6.9 högt blodsocker? ›

Hos en frisk människa stiger blodsockret eller glukosnivån vanligtvis inte över 11 mmol/l och i regel hålls glukosnivån under 8 mmol/l. Över 10 mmol anses vara en hög glukosnivå och en mycket hög glukosnivå är över 13.9 mmol.

Var går gränsen för lågt blodsocker? ›

Även en frisk person kan få lågt blodsocker efter att ha ätit något som innehåller snabba kolhydrater. Referensvärdet för normalt fastesocker är 4,0–6,0 och efter en måltid under 7,8 millimol per liter (mmol/l) mätt på laboratorium.

Hur vet man om man har högt eller lågt blodsocker? ›

Glukosnivå mäts i antalet glukosmolekyler per liter vätska (dvs blod) och man använder enheten millimol/liter. När glukosnivån når 7,0 mmol/l eller högre vid fasta (eller 11,0 mmol/l eller högre samtidigt som man har symtom) definieras det som hyperglykemi .

Vad får man inte äta om man har högt blodsocker? ›

Minska mängden godis, kakor, glass och annat med mycket socker. Minska särskilt på söta drycker. Ät lagom mycket. Det vill säga, ät så att du får i dig lika mycket energi som du gör av med.

Vilken alkohol är bäst för diabetiker? ›

Vin och sprit hör till dryckerna med allra lägst GI-värden. När man har diabetes är det alltså klokt att undvika öl och drinkar där ingredienserna har höga GI-värden. I stället är det bättre med vin eller en cocktail utan kolhydratrika ingredienser.

Får man högt blodsocker av godis? ›

De långsiktiga konsekvenserna av ett stort godisintag är dock de samma, som exempelvis övervikt och typ 2-diabetes. Har du T1D kan godis betyda höga blodsocker under lång tid som är svåra att få ner. Därför är det extra viktigt för personer med typ T1D att begränsa sitt intag av sötsaker.

Hur många gånger kissar man om man har diabetes? ›

Springer hen på toa ofta, eller kissar på sig? - TOALETT

Vid en nivå som överstiger 10 mmol/l i blodsocker klarar inte njurarna av att processa och de släpper då ut socker i urinen. Sockret drar till sig vatten och därför behöver personer som just drabbats av typ 1-diabetes kissa ovanligt mycket.

Hur mycket kan metformin sänka blodsockret? ›

Metformin frisätter inte insulin och ger inte hypoglykemi och anses vara viktneutralt. I kliniska studier sänker metformin HbA1c med 10–15 mmol/mol [10].

Vad ska man ha istället för metformin? ›

Dapagliflozin är indicerat i monoterapi hos patienter som inte tål metformin och för kombinationsbehandling med andra diabetesläkemedel om sådana läkemedel inte ger tillräcklig kontroll av blodsockret. Läkemedlet verkar oberoende av insulin, s k insulinoberoende verkningsmekanism.

Kan man få ont i benen av diabetes? ›

Perifera nervskador är den vanligaste typen av nervskador vid diabetes. De drabbar oftast ben och fötter. Tidiga symtom brukar vara nedsatt känsel i fötterna tillsammans med stickningar, krypningar, domningar eller smärta. Besvären blir vanligtvis värre på natten.

Hur ser urinen ut vid diabetes? ›

Urinen innehåller vanligen mycket låg halt av glukos. Färgen på stickan ändras inte om halten av glukos i urinen är normal. Du kan ha diabetes även om U-Glukos-värdet inte är förhöjt. Det beror på att socker läcker ut i urinen vid olika nivåer för olika personer.

Vad händer med blodsockret efter 45 minuters promenad? ›

Korta promenader hjälper personer med typ 2-diabetes att hålla blodsockret lågt. Det är bättre att ta en kort promenad efter varje måltid än en enda långpromenad per dag om man vill hålla blodsockret i schack, enligt en studie från Nya Zeeland.

Hur får man lägre blodsocker på morgonen? ›

En rask kvällspromenad eller en motionsrunda klockan 19–20 kan i vissa fall räcka till för att bli av med gryningsfenomenet. – Rask motion ger upphov till hormonella förändringar i kroppen. De får blodsockret att sjunka i gryningen och motverkar därför gryningsfenomenet.

Vad ska blodsockret ligga på natten? ›

Man kan kontrollera blodsocker före varje måltid under dagen och till natten när man går och lägger sig. Blodsockret bör då ligga jämnt (varken stiga eller sjunka) mellan 4-8 mmol/l (idealiskt). Ofta tittar man på P-Glukos-värdet på kvällen och jämför det med värdet på morgonen.

Kan citron sänka blodsockret? ›

Citroner är fulla av vitaminer och antioxidanter, och att inkludera dem i din dagliga kost kan förbättra din hjärthälsa, sänka blodsockret och minska risken för sjukdomar.

Är honung bättre än socker för diabetiker? ›

Honung innehåller glykos och fruktos. Fruktoshalten kan bli upp till 55% beroende på honungens ursprung och ev tillsatser. Större delen är alltså glykos och den påverkar insulinproduktionen medan fruktosen har mindre påverkan. Att honung skulle vara ofarligt för diabetiker är allså en skröna som mycket annat.

Vilket godis är bäst för diabetiker? ›

Välj hellre lite vanligt socker vid behov. Sockerfri choklad och sockerfritt godis innehåller sockeralkoholer som inte är bra för personer med diabetes. De påverkar blodsockret och kan ge diarré. Köp hellre vanligt godis – och ät det en gång i veckan.

Måste man medicinera diabetes typ 2? ›

Vid diabetes typ 2 har kroppen svårt att hålla nere sockerhalten i blodet. Du kan göra mycket själv för att sänka blodsockervärdet, men oftast behövs läkemedel.

Måste man medicinera diabetes 2? ›

Behandling vid typ 2-diabetes. Målet med behandlingen vid typ 2-diabetes är att få ner blodsockervärdet och på lång sikt att förebygga komplikationer och att kunna leva ett bra liv med diabetes. Det går att göra med fysisk aktivitet och bra matvanor, men du behöver oftast också läkemedel.

Kan man träna bort diabetes? ›

Fysisk aktivitet sänker blodsockret, blodfetter och blodtryck vilket är viktigt vid typ 2-diabetes. Det sänker också insulinbehovet och gör insulinet mer effektivt. Genom fysisk aktivitet minskar du risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar som till exempel högt blodtryck, kärlkramp, hjärtinfarkt och stroke.

Är 7 2 för högt blodsocker på morgonen? ›

Det räknas som ett högt värde om ditt P-Glukos-värde har mätts till 7,0 mmol/L eller högre flera gånger, vid minst två olika dagar. Att värdet är högt kan bero på att du har diabetes, men det behöver inte göra det.

Kan kaffe påverkar blodsockret? ›

Forskare från USA har visat att koffein höjer blodsockret hos typ 2-diabetiker. Det rör sig om en mindre studie som presenteras i tidskriften Diabetes Care. Studien omfattar tio typ 2-diabetiker, fem män och fem kvinnor, som alla haft sin sjukdom i minst sex månader och där ingen behandlades med insulin.

Vilka frukter sänker blodsockret? ›

Plommon, aprikoser, persikor etc. Dessa typer av frukter har ofta ett lågt glykemiskt index om de äts färska. De torkade varianterna bör du ta det mer försiktigt med.

Kan vinäger sänka blodsocker? ›

Studier har visat att vinäger, som dressing på salladen eller rakt upp ner, kan sänka blodsockersvaret efter maten med 20 procent eller mer. Syrade grönsaker är på samma sätt toppen för blodsockret.

Vad är normalt blodsocker efter måltid? ›

En person som inte har diabetes förväntas ha ett blodsocker som normalt ligger ungefär mellan 4-6 mmol/l i fasteblodsocker (innan du äter) och är under 8 mmol/l två timmar efter måltid. En äldre person ligger naturligt något högre i blodsocker.

Vad får man högt blodsocker av? ›

Sockerarter (druvsocker, rörsocker, fruktsocker etc.) Dessa höjer blodsockret snabbast och mest. Stärkelser (finns i potatis, pasta), och höjer blodsockret medelmycket. Kostfibrer (finns i spannmål, frukt och rotgrönsaker), höjer blodsockret minst.

Hur lågt blodsocker kan en frisk person ha? ›

De flesta har säkert hört någon klaga på lågt blodsocker och att de behöver mat – nu! Uttrycket har på senare år fått kritik då en frisk person som inte lider av diabetes inte kan få för lågt blodsocker. Med lågt blodsocker menas ett värde under normalkurvan 4 - 8,7 mmol/liter (1).

Hur högt blodsocker kan man ha utan att ha diabetes? ›

Kan man ha högt blodsocker utan diabetes? Ja det är möjligt, men kraftigt förhöjda värden beror i princip alltid på diabetes. Blodsockret kan vara högt bland annat beroende på infektion, vissa läkemedel eller annan sjukdom. Till exempel under graviditet så kan man få så kallad graviditetsdiabetes med högt blodsocker.

Vad är normalt blodsocker 2 timmar efter måltid? ›

Hos en fastande frisk person ligger blodsockret mellan 4,0 och 5,9 mmol/liter och en halv timma efter en måltid ska blodsockret inte ligga över 7,8 mmol/l.

Vilken frukt sänker blodsockret? ›

Plommon, aprikoser, persikor etc. Dessa typer av frukter har ofta ett lågt glykemiskt index om de äts färska. De torkade varianterna bör du ta det mer försiktigt med.

Vad är högt och lågt blodsocker? ›

Glukosnivå mäts i antalet glukosmolekyler per liter vätska (dvs blod) och man använder enheten millimol/liter. När glukosnivån når 7,0 mmol/l eller högre vid fasta (eller 11,0 mmol/l eller högre samtidigt som man har symtom) definieras det som hyperglykemi .

Vilket värde anses vara inom Normalintervall för blodsockernivåer? ›

Resultaten visar att barnen i studiegruppen hade normala eller lätt förhöjda nivåer av faste-P-glukos (medel 5,5 mmol/l [4,8–5,9 mmol/l], normalintervall 3,0– 5,6 mmol/l). Som ett mått på blodsockernivåerna under de senaste månaderna undersöktes även HbA1c, och samtliga av dessa värden var normala (medel 35,7 mmol/l).

När är det bäst att mäta blodsockret? ›

Testa blodsockret ca två timmar efter måltid så får du reda på hur mycket ditt blodsocker har påverkats av vad du har ätit. Då kan du justera din medicinering så att blodsockerstigningen (blodsockertoppen) inte blir alltför hög. Det kan ta en bra stund innan du får ner en blodsockertopp till lämpliga nivåer igen.

Hur känns det i kroppen när man har lågt blodsocker? ›

Symtom på lågt blodsocker

Om du får blodsockerfall kan du känna igen symtom som till exempel: Yrsel. Förvirring. Frusen.

Kan man få lågt blodsocker av stress? ›

Lågt blodsocker (hypoglykemi), förändringar i behandlingen och att bekanta sig med ny teknik (t. ex. insulinpump eller kontinuerlig glukosmätning) är också situationer som kan vara stressande. Hur människor reagerar på en stressig situation eller händelse skiljer sig från person till person.

Videos

1. Gallsten
(HypocampusCare)
2. Halveringstid (T½) - Farmakologi
(HypocampusCare)
3. Hur man tappar magfett naturligt utan träning
(Dr. Sten Ekberg)
4. Raw Food Diet Documentary - part 1 of 2
(Health and Raw food)
5. Topp 10 tips för att förlora magefett bakom vetenskapen
(Dr. Sten Ekberg)
6. Riktiga läkare reagerar på spelbytena (dokumentärfilm i full film)
(Dr. Sten Ekberg)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Cheryll Lueilwitz

Last Updated: 19/09/2023

Views: 6013

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryll Lueilwitz

Birthday: 1997-12-23

Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

Phone: +494124489301

Job: Marketing Representative

Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.