Kolhydrater och diabetes - Insulin.se - Sanofi (2023)

Kolhydrater

Kolhydrater har varit ett hett diskussionsämne i media. Vissa påstår att kolhydratfattig kost i kombination med mycket fett är bäst för diabetiker. Andra säger att kolhydrater är viktiga för kroppen och hjälper till att hålla blodsockret stabilt och jämnt i blodet.

Studier inom kostvetenskap är svåra att utföra, men ur ett individuellt perspektiv är det viktigt att prova sig fram till sådan kostkombination som fungerar bäst men som ändå är hälsosam. Man ska dock aldrig sträva mot att helt ta bort kolhydrater ur kosten då kolhydrater innehåller livsviktiga byggstenar för kroppen.

Det finns olika sorter kolhydrater:
  • Sockerarter (druvsocker, rörsocker, fruktsocker etc.) Dessa höjer blodsockret snabbast och mest.
  • Stärkelser (finns i potatis, pasta), och höjer blodsockret medelmycket.
  • Kostfibrer (finns i spannmål, frukt och rotgrönsaker), höjer blodsockret minst.

De rekommendationer vi har idag är att ca en tredjedel av kalorierna i födan bör komma från sammansatta kolhydrater. Det bästa är att välja kolhydrater som höjer blodsockret så lite som möjligt och undvika snabbt blodsockerhöjande sockerarter.

Glykemiskt Index (GI)

Ordet betyder, precis som det antyder, hur mycket blodsockret höjs vid intag av olika sorters kolhydrater. Lågt GI innebär en långsam blodsockerstegring (långsamma kolhydrater), och högt GI (snabba kolhydrater) betyder snabb blodsockerstegring.

En del studier har kommit sista tiden, som föreslår att diabetiker borde tänka på att äta både mat med både lågt GI och högt fiberinnehåll för att ha så gynnsamma blodsockernivåer som möjligt. GI säger dock inget om mängden livsmedel man ätit.

Senast uppdaterad: 2021-04-15

FAQs

Vilka kolhydrater är bäst för diabetiker? ›

För diabetiker är det viktigt att välja kolhydratrika livsmedel med lågt GI, framför allt om man äter en kolhydratrik kost. Traditionell diabeteskost med lågt GI innehåller rikligt med bönor, linser, pasta, klibbfritt ris, korngryn och bulgur. Brödet innehåller hela korn och lösliga fibrer.

Hur många kolhydrater per enhet insulin? ›

En enhet insulin tar då hand om 10 g Kolhydrater. Om blodsockret är högt eller lågt behöver du även kunna beräkna mängden insulin som du behöver lägga till/dra ifrån. För att detta ska fungera måste du veta vilken insulinkänslig- het du har.

Hur mycket kolhydrater ska man äta per dag som diabetiker? ›

Patienter med typ 2-diabetes har i olika grad problem med att ta hand om kolhydratrika måltider. De bör absolut undvika snabba kolhydrater och är man stillasittande bör man äta mindre mängd kolhydrater totalt (20-25% = 130g per dag).

Hur räknar man ut kolhydrater till diabetiker? ›

Om du tar ca 50 E insulin per dygn (måltid plus bas) blir din kvot 500/50 = 10. Det betyder att en enhet tar hand om 10 g kolhydrat. På morgonen är ofta insulinkänsligheten sämre och man får räkna med en kolhydratkvot utifrån 350/dygnsdosen. Enligt exemplet över 350/50=7.

Vilka kolhydrater bör man undvika? ›

De kolhydrater som man ska undvika finns i sådant som är bearbetat och raffinerat, det kan exempelvis vara kakor, kex, vit pasta, bröd på vetemjöl samt maträtter som exempelvis pizza.

Vilka kolhydrater höjer blodsockret? ›

Sockerarter (druvsocker, rörsocker, fruktsocker o s v) Dessa höjer blodsockret snabbast och mest. Stärkelser finns i potatis och pasta, och de höjer blodsockret medelmycket. Kostfibrer (finns i spannmål, frukt och rotgrönsaker) höjer blodsockret minst.

Hur mycket är 20 g kolhydrater? ›

20 gram kolhydrater i kolhydratrik mat

Bara en enda stor potatis innehåller 20 gram kolhydrater, gränsen för keto. Liksom ett halvt hamburgerbröd eller några få tuggor ris eller pasta. (Ovanstående är exempel och den typen av mat ingår inte i LCHF.)

Hur ska jag veta hur mycket insulin jag ska ta? ›

Hur mycket insulin som behövs per dag är individuellt. De flesta med typ 1 diabetes ligger mellan 0,4-1 IE per kilo kroppsvikt och dygn. Högre doser kan behövas vid pubertet, graviditet och vissa medicinska tillstånd. Doser på över 1 IE per kilo kroppsvikt tyder på insulinresistens.

Hur mycket sänker 2 enheter insulin? ›

Korrektionskvoten bestämmer hur många mmol/L som 1 Enhet insulin sänker blodsockret. T. ex. 2 mmol/E, då behövs 1 Enhet insulin för att sänka blodsockret 2 mmol.

Kan man äta chips när man har diabetes? ›

Jämför man popcorn och andra snacks, till exempel chips, är popcorn ett klart bättre val. Allt är en mängdfråga. Oftast kan man äta allt som är lite "onyttigt", men inte hur mycket som helst, och inte varje dag.

Är vindruvor bra för diabetiker? ›

Forskarna fann att de som ätit två portioner hel frukt i veckan, speciellt vindruvor, blåbär, äpplen och päron hade23 procents lägre risk att insjukna i diabetes än de andra.

Vad kan en diabetiker fika? ›

Du kan bjuda på salt eller sött – men helst fettsnålt och i små portioner. Då kan diabetikern själv bestämma vad han eller hon vill äta. Frukt är för det mesta utmärkt bjudmat, till exempel vid möten och sammanträden. Fettsnåla vetebullar och bärpajer är alltid bra kaffebröd.

Är det mycket kolhydrater i havregryn? ›

En portion havregryn (kokt på 1 dl havregryn) ger 23 gram kolhydrater (varav hela 4 gram är fibrer), 5 gram protein och 3 gram fett. Såväl kolhydraterna som proteinet och fettet är av toppkvalitet! Förutom detta får du i dig mängder av fibrer, vitaminer och mineraler.

Hur mycket insulin till en banan? ›

Om din kolhydratkvot är 1:10, betyder det att du behöver 1 enhet insulin för att ta hand om 10 gram kolhydrater i en måltid. 10 gram kolhydrater finns i en halv banan. För att ta hand om kolhydraterna i en halv banan behöver du alltså tillföra 1 enhet insulin.

Hur mycket är 200 g kolhydrater? ›

200 gram kolhydrater motsvarar:

10 skivor rågbröd eller, 15 kilo broccoli eller 2 kilo färsk frukt, till exempel äpple, kiwi, päron med lågt GI.

Vilka är de nyttigaste kolhydraterna? ›

Kolhydrater, i form av till exempel fullkornsprodukter, är däremot extra hälsosamma. Tillsammans med grönsaker, rotfrukter, baljväxter, frukt och bär är de exempel på nyttiga kolhydrat- källor, som bidrar med fibrer, vitaminer, mineralämnen och skyddande växtämnen, till exempel antioxidanter och andra bioaktiva ämnen.

Vilket bröd är bra för diabetiker? ›

Tvärtom visar forskning vid Lunds Tekniska Högskola att bröd bakat på vitt rågmjöl, som är mjöl gjort på den inre, vita delen av rågkärnan, ger bättre insulin- och blodsockervärden jämfört vetebröd med rågkli. Vitt rågmjöl ger alltså mycket bättre värden än både vanligt vetemjöl och kli.

Vilken typ av kolhydrater är bäst? ›

Hur kan jag välja bra kolhydrater? Vetenskapen visar tydligt att det är viktigt för hälsan att välja rätt sorts kolhydrater. Fullkornsvarianter av bröd, pasta och flingor, och fiberrik mat som grönsaker, frukt och baljväxter har en skyddande effekt mot cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2-diabetes.

Vad ska man undvika att äta när man har diabetes? ›

Diabetes innebär att kroppen har svårt att omsätta kolhydraterna i maten. Man bör undvika stora portioner, speciellt av snabba kolhydrater som finns till exempel i vitt ris, pasta, potatis och bröd.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Cheryll Lueilwitz

Last Updated: 21/04/2023

Views: 6413

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryll Lueilwitz

Birthday: 1997-12-23

Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

Phone: +494124489301

Job: Marketing Representative

Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.