Kwikset garantiinformation | Kwikset (2023)

Kwiksets produkter stöds av ett av de mest omfattande garantiprogrammen som finns tillgängliga. Du kan känna dig säker på att du med köpet av Kwikset har valt den bästa kvalitetsprodukten, uppbackad av den bästa kundservice som finns tillgänglig.

(Video) How to Program Kwikset Powerbolt 2 Deadbolt Lock


Mekanisk begränsad garanti

Om inte annat anges nedan, garanterar Spectrum Brands, Inc., för sina Kwikset®-märkta produkter (“Kwikset”), den ursprungliga bostadsköparen (“Köparen”) att varje Kwikset-produkt (“Produkterna) eller Kwiksets produkt(er)”) kommer att vara fria från mekaniska defekter vid normal användning från inköpsdatumet så länge som nämnda köpare upptar bostadslokalen där produkten ursprungligen installerades (”Garantiperiod”). Denna mekaniska begränsade garanti gäller endast för produkter som köpts från Kwikset eller en auktoriserad Kwikset-säljare, om inte annat är förbjudet enligt lag. Kwiksets produkter säljs endast lagligt av auktoriserade säljare som måste följa Kwiksets policyer, procedurer och kvalitetskontrollstandarder. Kwikset förbehåller sig rätten att avvisa garantianspråk från köpare för produkter köpta från obehöriga säljare, inklusive obehöriga webbplatser.


Avsluta begränsad garanti

Finishen på Kwikset Products är skyddad av ett slitstarkt topplack designat för att bibehålla skönheten och kvaliteten hos Kwikset-produkten. Kwikset garanterar köparen att produktens ytbehandling ska vara fri från defekter i material och utförande från smuts, fjällning och missfärgning från inköpsdatumet så länge som köparen upptar den bostadslokal där produkten ursprungligen installerades ( "Garantiperiod"). Denna begränsade garanti för Finish gäller endast för produkter som köpts från Kwikset eller en auktoriserad Kwikset-säljare, om inte annat är förbjudet enligt lag. Kwiksets produkter säljs endast lagligt av auktoriserade säljare som måste följa Kwiksets policyer, procedurer och kvalitetskontrollstandarder. Kwikset förbehåller sig rätten att avvisa garantianspråk från köpare för produkter köpta från obehöriga säljare, inklusive obehöriga webbplatser.


Elektronisk begränsad garanti

Kwikset garanterar köparen att Kwikset-produkter kommer att vara fria från elektroniska defekter vid normal användning under ett (1) år från inköpsdatumet, så länge som köparen upptar den bostadslokal där produkten ursprungligen installerades (”Garantiperiod” ). Denna elektroniska begränsade garanti gäller endast för produkter som köpts från Kwikset eller en auktoriserad Kwikset-säljare, om inte annat är förbjudet enligt lag. Kwiksets produkter säljs endast lagligt av auktoriserade säljare som måste följa Kwiksets policyer, procedurer och kvalitetskontrollstandarder. Kwikset förbehåller sig rätten att avvisa garantianspråk från köpare för produkter köpta från obehöriga säljare, inklusive obehöriga webbplatser.


Undantag för garanti

Villkor som inte täcks av dessa garantier inkluderar:

 1. Alla Kwikset-produkter tillverkade före 1 januari 20061. Kwikset-produkter som producerats före den 1 januari 2006 kan vara berättigade till garanti i enlighet med villkoren för det tillämpliga garantiprogrammet.

 2. Varje Kwikset-produkt som har skadats till följd av installation i strid med någon av Kwiksets skriftliga installationsanvisningar täcks inte av dessa garantier.

 3. Alla Kwikset-produkter som har modifierats av någon icke-Kwikset-komponent täcks inte av dessa garantier.

 4. Alla Kwikset-produkter som har ett defekt orsakat av försummelse, missbruk, missbruk eller orimlig eller extraordinär användning eller underhåll, inklusive användning i en kommersiell tillämpning, täcks inte av dessa garantier.

 5. Alla Kwikset-produkter som har ett defekt på grund av användning av färger, lösningsmedel eller andra kemikalier täcks inte av dessa garantier.

 6. Alla Kwikset-produkter som används i kombination med knoppar, spakar eller trim av annat än de som tillverkats av Kwikset och avsedda för användning med tillämpliga lås eller spärrar täcks inte av dessa garantier.

 7. Alla Kwikset-produkter som köpts från en obehörig säljare täcks inte av dessa garantier.

Dessa garantier är inte överlåtbara. Därför omfattas ingen mottagare av dessa garantier.

(Video) Kwikset SmartKey: How to Rekey Lock in 4 Easy to Follow Steps

Garantianspråk

Om du vill göra ett garantianspråk baserat på ett produktdefekt, ring oss på 1-800-327-LOCK (5625) eller kontakta oss på kwikset.com/support.

Observera att du kommer att behöva tillhandahålla en beskrivning av eventuella påstådda defekter och ett daterat kvitto eller annat inköpsbevis från Kwikset eller den auktoriserade Kwikset-säljaren, för att verifiera garantiberättigande.

Vissa påstådda defekt(er) som täcks av dessa garantier kan lösas av Kwikset som ger dig felsökningssteg.

Andra påstådda defekt(er) som täcks av dessa garantier kan kräva produktbyte. Produkter får inte returneras till Kwikset utan föregående tillstånd från Kwikset. Om du är auktoriserad av Kwikset måste du skicka din produkt till:

(Video) KWIKSET Door Knob/Handle Installation - DIY Deadbolt Combo Install

Spectrum Brands, Inc.
ATTN: Kwikset Consumer Services
19701 DaVinci
Lake Forest, CA 92610

Du får en förbetald fraktsedel.


botemedel

För vissa påstådda defekt(er) som täcks av dessa garantier, som fastställts av Kwikset, kommer Kwikset att förse dig med felsökningssteg.

För andra påstådda defekter som täcks av dessa garantier, som fastställts av Kwikset, kommer Kwikset att ersätta den defekta produkten eller delen.

Om en Kwikset-produkt, som är densamma som Kwikset-produkten eller någon del som omfattas av dessa garantier, har avbrutits vid tidpunkten för utbytet eller om Kwikset efter eget gottfinnande fastställer att ett sådant utbyte är olämpligt, förbehåller sig Kwikset rätten att ersätta en alternativ produkt. Kwikset förbehåller sig också rätten att acceptera eller avvisa en alternativ produkt som föreslås som en ersättning, när värdet är högre än värdet på produkten som ursprungligen köptes av köparen. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa garantier om motsatsen, SKA KWIKSET INTE VARA SKYLDIGT ELLER ANSVARIGT FÖR ARBETSKOSTNADER ELLER ANDRA KOSTNADER RELATERADE TILL INSTALLATION, REPARATION ELLER ERSÄTTNING AV EN KWIKSET-PRODUKT, ELLER FÖR FÖRLUST AV ELLER SKADA PÅ NÅGOT MATERIAL SÅ IGENOM NÅGOT SOM INTE ÄR ATT FINNAS KWIKSET.

(Video) Kwikset 264 Electronic Deadbolt Installation


Kwikset Kevo garantiinformation

Dina Kwikset Kevo-produkter stöds av ett av de mest omfattande garantiprogrammen som finns tillgängliga. Du kan känna dig säker på att du med köpet av Kwikset har valt den bästa kvalitetsprodukten, uppbackad av den bästa kundservice som finns tillgänglig. Din Kwikset Kevo deadbolt-produkt levereras med en livstidsgaranti på mekanisk och ytbehandling tillsammans med en 1-års elektronisk garanti till den ursprungliga privatanvändaren av produkten mot defekter i material och utförande så länge som den ursprungliga användaren bor i bostadsområdet där produkten ursprungligen användes. installerat. Denna garanti täcker inte repor, skavsår, försämring på grund av användning av färger, lösningsmedel eller andra kemikalier, missbruk, felaktig användning eller produkt som används i kommersiella tillämpningar. Kwikset Kevo fob-produkten inkluderar 1 års elektronisk garanti. Vid retur av en defekt produkt till Kwikset Corporation kan Kwikset reparera eller ersätta produkten med en ny eller renoverad produkt av liknande värde efter Kwiksets eget gottfinnande. Kwikset förbehåller sig rätten att acceptera eller avvisa en alternativ produkt som föreslås som ersättning, när värdet är högre än värdet på produkten som ursprungligen köptes av kunden. Alla produkter som har reparerats eller ersatts under denna begränsade garanti kommer att ha en garantitäckning under längre tid på nittio (90) dagar eller den återstående ursprungliga garantiperioden. Kwikset ansvarar inte för oförutsedda skador eller följdskador. Vissa stater tillåter inte uteslutning eller begränsning av oförutsedda skador eller följdskador, så ovanstående undantag kanske inte gäller dig. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter och du kan även ha andra rättigheter som varierar från stat till stat. Om någon av dina Kwikset Kevo-produkter kräver garantisupport, vänligen ring oss på1-800-327-LOCK (5625)i USA För kunder utanför USA får anspråk under denna garanti endast göras till antingen inköpsstället eller till den listade importören.


Returpolicy

Kwikset har åtagit sig att ge den bästa produktupplevelsen med ditt köp av Kwikset Kevo. Vid produktdefekt ger Kwikset två alternativ för ersättning, Avancerat utbyte eller Ta emot/Skicka.

Avancerat utbyte:För alla kvalificerade ersättningsförfrågningar kommer Kwikset omedelbart att skicka en ersättningsenhet utan kostnad för dig och kommer att e-posta dig en förbetald etikett för retur av den defekta produkten. En förauktorisation kommer att placeras på ditt kreditkort för värdet av låset/låsen som byts ut. Din kreditkortsinformation kommer att samlas in och lagras säkert och säkert. Vid mottagandet av din retur kommer Kwikset att släppa kreditkortsinformationen och inga avgifter kommer att tas ut. Ofullständiga eller inga returer kommer att debiteras med kreditkort.

Ta emot/Skicka:Vid kvalificering av din begäran om produktretur kommer Kwikset att maila dig en förbetald etikett och leveransinstruktioner för att underlätta returen av den defekta enheten. Efter mottagandet av den defekta enheten på vår returanläggning kommer Kwikset att skicka en ersättning utan kostnad för dig. Ofullständiga eller inga returer kan ogiltigförklara garantiprocessen.


Begränsat ansvar

DET FINNS INGA GARANTIER SOM STRÄCKAR UTÖVER DE SOM ANGÅR HÄR. ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER SOM KAN GÄLLA PÅ PRODUKTER, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ÄR BEGRÄNSAD VARAKTIGHET TILL DENNA GARANTI. VISSA STATER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV HUR LÄNGE EN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTI GÄLLER, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER DIG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA KWIKSET VARA ANSVARIGT FÖR NÅGRA SÄRSKILDA, OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR BASERADE PÅ BROTT MOT DENNA BEGRÄNSADE GARANTI, KONTRAKTSBROTT ELLER STIKT ANSVAR. VISSA STATER TILLÅTER INTE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING ELLER UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER DIG. DENNA GARANTI GER DIG SÄRSKILDA JURIDISKA RÄTTIGHETER, OCH DU KAN ÄVEN HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN STAT TILL STAT.

(Video) Re-Keying a Kwikset Deadbolt & Door Knob (How-To)

Ikraftträdandedatum: [6 juli 2020]

1Kwikset-produkter som producerats före den 1 januari 2006 kan vara berättigade till garanti i enlighet med villkoren för det tillämpliga garantiprogrammet.

FAQs

Kwikset garantiinformation | Kwikset? ›

Your Kwikset Kevo deadbolt product comes with a lifetime mechanical and finish warranty along with a 1 year electronic warranty to the original residential user of the product against defects in material and workmanship as long as the original user occupies the residential premises upon which the product was originally ...

How long is the warranty on a Kwikset lock? ›

Your Kwikset Kevo deadbolt product comes with a lifetime mechanical and finish warranty along with a 1 year electronic warranty to the original residential user of the product against defects in material and workmanship as long as the original user occupies the residential premises upon which the product was originally ...

Why is my Kwikset not syncing with the new code? ›

Two possible issues: The lock was not removed completely from another network before being paired with the new network. Follow your smart home system's instructions to remove (exclude/unpair) the device from any other network. Then, attempt to pair (add/include) the lock again.

What is the master code to reset Kwikset keypad? ›

Make sure the door is open and unlocked. Press and hold the Reset button for 5 seconds, until you hear 3 long beeps. 2. Enter the default Mastercode (O-O-O-0).

How do you reset a Kwikset lock after replacing the battery? ›

My Lock Won't Pair
 1. Remove the battery pack.
 2. Press and hold the A or Program button while reinserting the battery pack. Keep holding the button for 30 seconds until the Lock beeps and the status LED flashes red. ...
 3. Press the button once more. When the LED flashes green and you hear one beep, the Lock has been reset.

Does lock and lock have a lifetime warranty? ›

LocknLock promises the original purchaser to replace any defective item for the lifetime of the product.

What is the lifespan of a door lock? ›

So you should expect your lock to last about seven years. Door locks last longer when they are properly maintained. It is also essential to have the lock installed properly.

Why is my Kwikset smart lock unable to lock? ›

The battery is too low to lock the door. This is indicated by the Checkmark and Lock symbols flashing simultaneously five times with five beeps. Remove the batteries and replace with a fresh set. The mounting plate is placing tension on the torque blade.

Why does my Kwikset lock beep and flash red? ›

This is a low battery alert. Please replace you batteries.

How long does it take a Kwikset lock to reset? ›

Hold the button continuously for 30 seconds until you hear a beeping sound and see the status LED flashing red. Press the program button once again until you see the status LED flashing green and hear two beeping sounds. The Kwikset SmartCode deadbolt has now been reset and ready to be set up again.

Do I have to put in new code after I change batteries in my Kwikset? ›

If I Change The Battery In My Kevo Fob, Do I Have To Enroll It Again? No, the Kevo fob stores all of the information in memory which does not require power. When you insert a new battery, it will work just like it did before the battery was removed.

Does lifetime warranty really mean lifetime? ›

Lifetime – A lifetime warranty is a warranty against defects in materials and workmanship that has no time limit to make a claim. It is a hassle-free experience, free from any “fine print” that puts the onus on the buyer for something out of their control.

Does lifetime warranty mean forever? ›

A lifetime warranty can mean the life of the product; once a manufacturer stops making replacement parts, the warranty ends. It can also mean as long as a company is in business, or as long as you are the first owner.

What happens to a lifetime warranty? ›

The lifetime in question is rarely the lifetime of the purchaser, but rather the length of time the manufacturer continues to make the product." In other words, the lifetime warranty of any product is only valid if the company remains in business. If the company dies, the warranty dies with it.

Is it safer to leave a key in a locked door? ›

Don't leave keys on the inside of door locks or window ledges near the door as burglars can break a window and reach inside and unlock the door. Remove keys from view and keep them in a safe place. Don't leave your name and address on any key tags.

How often should you lubricate door locks? ›

Just like any other piece of equipment, your locks must be maintained to ensure proper function. Here are some tips to extend the lifespan of your locks. Lubricate twice a year. Your retailer can recommend the right type of lubricant.

What is the most common house door lock? ›

Knob locks are the most common type of door lock available and the chief security method for most doors. The lock cylinder is located in the knob itself instead of the door. Thus, knob locks should not be used on external doors, as they can be easily broken into with basic tools like a hammer or wrench.

Why is my Kwikset lock dying so fast? ›

The highest drain on your batteries within the Kevo system is the motor that drives the lock mechanism. Make sure that the deadbolt and strike are aligned properly so that there is no unnecessary resistance, as this will make the motor work harder to lock/unlock and will drain the batteries more quickly.

What is a weakness of smart locks? ›

Cons Of Having A Smart Lock

Smart locks communicate with your phone, usually via Bluetooth or Wi-Fi. If your phone is stolen, you lose it or it dies, you could get locked out if you don't have a backup plan (like logging in to your account on another device).

What are the codes for Kwikset lock? ›

The lock is pre-programmed with a default User Code of 1-2-3-4. It is recommended that you delete this code. 1. Make sure the lock is unlocked and the door is open.

Why is my Kwikset smart lock beeping when I try to lock it? ›

The lock should beep twice when it unlocks and once when it locks. It will also beep if there is a warning such as a low battery or a jammed bolt.

What does it mean when your door lock blinks red? ›

The Schlage button flashes red continuously. What does this mean? The battery is dead. You will need to replace the battery immediately.

How long does Kwikset smart lock last? ›

Typical battery life based on 10 entries per day is 10-12 months if the door is properly aligned and the lock does not encounter interference in lock/unlocking the door.

Can you reset a lock if you forgot the combination? ›

Unfortunately no. You cannot reset this lock without knowing the current combination. You'll likely need to purchase a new lock.

How do you change the 4 digit code on a Kwikset lock? ›

It is recommended that you change it to a code of your own.
 1. Make sure the lock is unlocked and the door is open.
 2. Enter your Programming Code - for new installation, default is 0-0-0-0.
 3. Press enter arrow. You will hear one beep.
 4. Press 4 .
 5. Press enter arrow. You will hear one beep.
 6. Enter a new Programming Code.

How often should door codes be changed? ›

You should change your door lock code at least once every six months. When you do change your code, don't repeat previous codes or alter only one number.

Can I change the programming from a left opening door to a right opening door on my Powerbolt? ›

Can I change the programming from a left opening door to a right opening door on my Powerbolt? On the interior side of the lock where the program button is located, there is a jumper that will change the direction of the door.

Why is my digital lock not working? ›

Try rebooting the door lock by removing the batteries. Removing the batteries will force the device to reset. Then, check the security panel (or control panel) to make sure that the door lock is appearing on the list of connected devices. If it is not appearing, reconnect it.

Is there a master key for Kwikset locks? ›

Key management is now easier! Thanks to the two-cylinder Key Control Deadbolt with SmartKey Security, you can have one master key for all your units and unique keys for all of your tenants.

What to do when a Kwikset lock dies? ›

Simply take out the dead batteries and replace with new ones, firmly fitting the battery against the connectors in the right direction. After replacing the batteries, replace the keyless lock cover and fix it in place by tightening the screws.

What is the programming code for Kwikset reset? ›

How do I reset a code on my Powerbolt?
 1. Insert functioning key & turn 1/4 turn clockwise.
 2. Insert & remove the SmartKey learn tool. Remove functioning key.
 3. Insert new key & turn 1/2 turn counter-clockwise. Done. Your lock is now re-keyed! ""

Why is my Kwikset door lock not working? ›

Test each button on the keypad (one at a time), and listen for a beep as each button is pressed. If beeping is not heard on all buttons, replace the batteries. If battery replacement does not solve the problem, contact Kwikset Support at 1-866-863-6584.

Why is my Kwikset lock not working? ›

Check that the bolt hole is at least 1” deep so the bolt fully extends. Check that the door closes properly so that when the deadbolt is extended, it is going into the bolt hole and not hitting the deadbolt strike or door frame. Check that the mounting screws securing the exterior keypad are not over-tightened.

Why did my Kwikset stop working? ›

Here is what usually causes a Kwikset lock to not work after a battery change: Batteries Incorrectly Installed. Dirty or Corroded Connections. Technical Glitch in the Lock.

Why is my Kwikset lock not locking? ›

The battery is too low to lock the door. This is indicated by the Checkmark and Lock symbols flashing simultaneously five times with five beeps. Remove the batteries and replace with a fresh set. The mounting plate is placing tension on the torque blade.

What to do if smart lock is not working? ›

Go to "Trust Agents" and turn the Google trust agent off. Wait a bit then turn back on. Go back into "Smart Lock" and you should be able to configure again.

Why is my Kwikset Smart Lock beeping when I try to lock it? ›

The lock should beep twice when it unlocks and once when it locks. It will also beep if there is a warning such as a low battery or a jammed bolt.

Why does my Kwikset lock beep and flash green? ›

The door jammed while attempting to lock. Please manually re-lock the door. If needed, reposition the strike.

Why is my door suddenly not locking? ›

Factors like the weather, damage to the key, and even a buildup of dirt and grime inside the locking mechanism can all stop a door from locking. If you're having trouble locking your front door on a regular basis, you should consult a locksmith as soon as possible.

Why is my smart door lock not locking? ›

Try rebooting the door lock by removing the batteries. Removing the batteries will force the device to reset. Then, check the security panel (or control panel) to make sure that the door lock is appearing on the list of connected devices. If it is not appearing, reconnect it.

Videos

1. Kwikset Smart Key Rekey / Reset - EASY DIY
(Key Fob Rob)
2. Kwikset Home Connect 620 - Factory Reset
(The Smart Home Helper)
3. Kwikset Smartcode 914 - How to Factory Reset
(The Smart Home Helper)
4. Kwikset Powerbolt 2 Smart Deadbolt Full Key-Pad Tutorial
(Grant Butler)
5. Kwikset Smartcode 888 - How To Program The Keypad
(Keepin Home Up)
6. Tutorial: Kwikset Smart Door Handle Keypad Codes, Settings, Factory Reset, & Rekeying the lock
(Grant Butler)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Margart Wisoky

Last Updated: 10/06/2023

Views: 5421

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Margart Wisoky

Birthday: 1993-05-13

Address: 2113 Abernathy Knoll, New Tamerafurt, CT 66893-2169

Phone: +25815234346805

Job: Central Developer

Hobby: Machining, Pottery, Rafting, Cosplaying, Jogging, Taekwondo, Scouting

Introduction: My name is Margart Wisoky, I am a gorgeous, shiny, successful, beautiful, adventurous, excited, pleasant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.