Övrig information om typ 1-diabetes (2023)

Celiaki eller glutenintolerans innebär att man är överkänslig mot gluten.Gluten är ett protein som finns i vete, råg och korn och som leder till skador på tunntarmsslemhinnan. Sjukdomen är livslång och behandlingen är glutenfri kost.

Ungefär tio procent av de unga med typ 1-diabetes har samtidig celiaki. Idag uppskattar man att ca 700 barn upp till 18 år har samtidig diabetes och celiaki. Av de som får diagnoserna har mer än 90 procent fått diagnosen diabetes först. Typ 1-diabetes och celiaki är besläktade autoimmuna sjukdomar som uppstår när det egna immunförsvaret angriper och skadar kroppen.

Diabeteshundar är alarmerande servicehundar. De hjälper människor med diabetes att hålla koll på blodsockernivån. En diabeteshund har tränats att varna när blodsockret blir för högt eller för lågt.

Människor med diabetes kan ha god nytta av en alarmerande servicehund, i dagligt tal kallad diabeteshund. En diabeteshund reagerar på att ägarens doft blir annorlunda när blodsockret är högt eller lågt. Hunden får lära sig att markera och larma på olika sätt, det kan vara att hämta en påse med sötsaker eller att dra i en pingla. Diabeteshundens utbildning liknar den som en sökhund, som till exempel en narkotika- eller bombhund får.

Kostnaden för att köpa och utbilda en service- och signalhund varierar. Hunden ägs av husse och matte och det är också de som själva står för en stor del av träningen. Det är också ägaren som står för alla andra utgifter: inköp, veterinärbesök och försäkring. Den egentliga utbildningen till servicehund börjar när hunden är ett år och har klarat både fysiska och mentala kontroller. Rasen har ingen betydelse, det är individens mentala egenskaper som är viktiga.

På Svenska Service- och Signalhundsförbundets sida hittar du tips, bland annat om var man kan söka fonder och gåvor med mera, för att få medel till utbildningen. Du kan även titta på vår Youtube-serie "Från valp till diabeteshund" där träningen av en diabeteshund följs.

För vissa kan fasta innebära en risk medan det för andra med diabetes kan vara ofarligt. Huruvida du ska fasta eller inte är ditt eget beslut, men vi vill starkt rekommendera dig att diskutera med din läkare eller sjuksköterska först. På så sätt kan du förebygga de risker som finns samt få information om vad du ska göra om det uppstår problem.

Fasta under ramadan

Under ramadan är fastan en av de fem grundpelarna inom islam. Om man bör fasta eller inte är ett beslut som man själv får ta. Dock är det viktigt att diskutera beslutet med sin läkare eller sjuksköterska för att få reda på vilka risker man eventuellt utsätter sig för, hur/om dessa kan förebyggas samt hur hur man går tillväga vid eventuella besvär.

 • Individer som har typ-1 diabetes med komplikationer eller högt HbA1c samt gravida kvinnor avråds i allmänhet från att fasta. Individer med diabetes har ofta en ökad risk för hyper-och hypoglykemi under fastan.
 • Kosten ska vara så lik det vanliga som möjligt. Man bör inte äta mer än vad man brukar. När många rätter serveras så bör man försöka välja bland sina favoriträtter eller äta liten mängd av varje för att undvika för högt blodsocker.
 • Måltiden vid iftar bör följa rekommendationerna kring diabeteskost och innehålla en sammansättning av protein, fett och långsamma kolhydrater med fullkorn och fibrer.
 • Suhur är måltiden som äts innan gryningen, den bör vara lagom stor, mätta och ge tillräckligt med energi för många timmar framåt.
 • Iftar är måltiden som bryter fastan på kvällen. Måltiden bör begränsas till att vara en måltid och inte en “festmåltid” varje dag under fastan.
 • Ett bra tips är att följa tallriksmodellen. Kolhydrater ger energi under många timmar och en god sammansättning hittas i spannmål och frön såsom fullkornsmjöl, linser, havre, bönor och fullkornsris.
 • Fiberrik mat såsom matvete, fröer, potatis med skal, frukt, samt grönsaker såsom gröna bönor kan förebygga förstoppning, särskilt då man är utan vätska under många timmar.
 • Ett högt intag av fet mat såsom stekta/friterade rätter, bakverk och sötsaker kan för vissa ge matsmältningsbesvär såsom halsbränna.
 • Torkad frukt och dadlar innehåller mycket socker och intaget bör begränsas till cirka 2-3 dadlar per dag.
 • Vatten bör intas före och efter fastan. Innan fastan börjar kan man försöka få i sig cirka tre glas vatten (½ liter).
 • Vid suhur bör intaget av koffeinhaltiga drycker såsom kaffe och cola inte vara alltför stort då dessa innehåller koffein som är vätskedrivande och kan leda till att man förlorar vätska via urinen. Det kan i sin tur orsaka bland annat huvudvärk senare under dagen.

Bra information om att fasta under till exempel ramadan finns på diabeteshandboken.se samt på norska diabetesförbundets hemsida:

Försäkringar

En av de stora skillnaderna i vilka rättigheter en personer med diabetes har jämfört med personer utan en kronisk sjukdom, är möjligheten att kunna teckna försäkringar. Via Diabetesförbundets idéprogram och egna framtagna gruppförsäkringar för medlemmar, görs ett försök att överbrygga dessa orättvisor.

Läs mer om våra medlemsförsäkringar

Graviditet

En graviditet kan kompliceras av typ 1-diabetes. Förutsättningarna för en kvinna med typ 1-diabetes att klara en graviditet och få ett friskt barn är numera goda.

De medicinska och tekniska framstegen betyder mycket, men kvinnans aktiva medverkan spelar en oerhört viktig roll. Det är viktigt att kvinnan - och även mannen - får ingående information om de speciella problem som är förknippade med graviditet och diabetes.

Viktigt med bra blodsockerkontroll

För den som har diabetes och är gravid eller planerar att bli gravid är det för fostrets utvecklings skull extra viktigt med en bra blodsockerkontroll. Graviditetens inverkan på diabetessjukdomen är komplex, och diabetes påverkar graviditeten på olika sätt. Under hela graviditeten är det viktigt att kvinnan har en bra blodsockerkontroll och noga följer den intensifierade insulinbehandlingen.

Läs mer

Artikelserie om graviditet och diabetes

Faktablad om graviditet och diabetes

Amning och diabetes

Joslin-medalj

Har du eller någon nära dig levt med insulin-behandlad diabetes i 25, 50 eller 75 år? Vid Joslin Diabetes Center i Boston, USA, kan du ansöka om medalj.

Joslin Diabetes Center, anslutet till Harvard Medical School, är världens största klinik specialiserad på diabetes och diabetesforskning.Medaljörprogrammetvid Joslin kom till för att uppmärksamma de som lever med diabetes under väldigt många år. Syftet är att skapa motivation och vara en drivkraft i den omfattande och ibland krävande behandling och egenvård som de som lever med insulinbehandlad diabetes dagligen måste utföra för att må bra.

Sedan 1970 har mer än 5000 personer från hela världen fått 50-års medaljen och mer än 90 personer har fått medaljen för att ha levt med diabetes i 75 år.

Läs mer och ansök (länk)

Körkort och diabetes

Den som har körkort och diabetes kan behöva göra syntester eller skicka in intyg innan det är dags att ge sig ut i trafiken. Föreskrifter som reglerar detta område reviderades under år 2021. Det var ett arbete som Transportstyrelsen genomförde, och där Diabetesförbundet bland annat medverkade i en referensgrupp. Nya föreskrifter började gälla från 1 januari 2022.

Den 1 januari 2022 trädde alltså nya regler i kraft för dig som har diabetes och som har eller vill skaffa körkort för lastbil, buss eller taxiförarlegitimation. Den största förändringen gäller den tidigare begränsningen av vilken diabetestyp som är tillåten. Med de nya reglerna görs det inte längre någon skillnad på vilken typ av diabetes du har. Reglerna utgår i stället ifrån vilken behandling du har och risken för hypoglykemi.På Transportstyrelsens hemsida finns beskrivit vad de nya föreskrifterna innebär, och det finns även en lista med vanliga frågor och svar:Nya regler om körkort och diabetes - Transportstyrelsen

Beslutet om föreskriftsändringarna hittar du här:Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Föreskrifterna i sin helhet finns här:Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Konsoliderad elektronisk utgåva

Diabetesförbundet har tyvärr inte möjlighet att gå in i enskilda körkortsärenden. Samtidigt kommer vi även framöver fortsätta bevaka och jobba med att påverka frågor som rör personer med diabetes och körkort. Vi jobbar med körkortsreglerna via skrivelser, remissvar, medverkan i referensgrupper och uppvaktning av beslutfattare för att skapa förbättringar för alla som lever med diabetes.

För närvarande pågår det exempelvis två arbeten som handlar om syn och körkort.För det första håller Transportstyrelsen på med ett arbete avseende föreskrifternaom de medicinska synkraven för innehav av körkort, vilket du kan läsa mer om här:Föreskriftsarbete om de medicinska synkraven för innehav av körkort - Transportstyrelsen

För det andrajobbar Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) med ett uppdrag att eventuellt återinföra simulatortest och körprov på väg för personer som förlorat sitt körkort till följd av de medicinska synkraven för innehav av körkort - läs gärna mer här:Nytt uppdrag till VTI att analysera testmetoder för medicinska synkrav för körkort | VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Generellt är regelverket runt körkort och diabetes beroende av en rad individuella faktorer, varför det bästa sättet att få rätt information utifrån din konkreta situation är en direkt kontakt till Transportstyrelsen:Kontakta oss (transportstyrelsen.se)

Påverkar diabetes typ 1 lederna?

Människor med diabetes har lättare än andra att få besvär med smärta och stelhet från lederna som axlar, händer, nacke och höfter. I allmänhet uppkommer besvären efter många års diabetes.

Orsaken är att bindväven runt leder och senor påverkas av blodsockret, något som på många års sikt leder till en viss skrumpning av ledkapslar eller senor, ofta med en inskränkt rörelseförmåga och smärta som följd.

Händerna ofta drabbade

Problem i händerna är vanligast och drabbar såväl yngre som äldre personer. Man har inte funnit något samband med blodsockerinställningen, däremot finns en koppling till hur länge man har haft sin diabetes och hur gammal man är.

Sjukgymnastik kan ofta underlätta och med hjälp av avslappningsövningar kan man undvika tilltagande smärta och stelhet i de angripna delarna av kroppen. Om problemen drabbar handflatorna kan en enkel operation avhjälpa stramheten.

Påverkar stress diabetes typ 1?

Stress är en allmän benämning som används när kroppen måste anpassa sig eller reagera på en svår situation. Stress kan vara fysisk som vid sjukdom eller en allvarlig skada, eller psykisk om den orsakas av ångest eller oro.

När kroppen är under stress frigörs och samverkar ett flertal stresshormoner så som adrenalin, kortison, glukagon och tillväxthormon. Dessa försämrar kroppens känslighet för insulin och får blodsockret att stiga.

Känslomässiga påfrestningar, i synnerhet om de är långvariga och intensiva, kan höja blodsocker och HbA1c markant. HbA1c värdet kan till exempel vara högre hos personer som har svåra familjesituationer, besvärliga förhållanden på arbetet eller långvariga psykiska problem som depression.

Stress kan vara en orsak till att ditt blodsocker är högre än vanligt. Vid besök hos diabetessjuksköterska/läkare är det därför viktigt att du berättar om du känner dig stressad så att det kan vägas in i din blodsockerbehandling. Vid stress kan du också behöva kontrollera ditt blodsocker oftare än vanligt.

Resa med typ 1-diabetes

Att resa med diabetes är inget problem men det kräver lite extra planering, särskilt vid längre resor.Det är viktigt att du i god tid innan din resa tar reda på några viktiga saker som underlättar din utlandsvistelse. Det gäller exempelvis försäkringsskydd, recepthantering och tullbestämmelser.

Svenska Diabetesförbundet har tagit fram ett medicinskt intyg som din läkare kan fylla i och som du kan använda vid kontakter med sjukvården utomlands.

Bestämmelser om sjukvård och läkemedel vid utlandsvistelse

Inom EU/EES

Genom förordningen (EEG) 1408/71 regleras rätten till vård i andra EU/EES-stater. Reglerna gäller för personer som är försäkrade i EU som anställda och egenföretagare. Det gäller även för pensionärer, statslösa och flyktingar bosatta inom EU samt familjemedlemmar. Rätten handlar i första hand om "akut eller nödvändig vård" vilket innebär sådan vård som inte kan vänta tills personen är åter i hemlandet. En EU-patient betalar för nödvändig vård samma vårdavgift som personer bosatta i landet.

Det Europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) intygar att du har rätt till vård inom EU:s medlemsländer.

Utanför EU

För länder utanför EU gäller andra regler. Behöver du vård så får du vanligtvis stå för hela kostnaden själv. Ofta täcker hemförsäkringen sjukvård men du kan behöva betala en del i självrisk. Detta gäller inte i de länder som Sverige har sjukvårdsavtal med.

Läkemedel vid resor

Många länder har särskilda regler för införsel av läkemedel och hjälpmedel. Den bästa förberedelsen är att du tar kontakt med landets ambassad för att rådfråga vad som gäller i ditt fall.

Läkemedel för personligt bruk får föras in i ett land i en mängd som vid varje resa motsvara högst ett års förbrukning. Du som resande ska kunna styrka att läkemedlet är för personligt bruk. Det gör du lättast genom dels ett läkarintyg och originalförpackningar från Apoteket eller recept med ditt namn på.

Om du vistas en längre tid i ett annat land kan du behöva ta ut en större mängd medicin. För att få ut läkemedel och andra varor inom läkemedelsförmånen får ett uttag på recept avse högst 90 dagars förbrukning. Om du av särskilda skäl, exempelvis utlandsvistelse, kan du få hämta ut mer läkemedel inom förmånen. Du ska då kunna styrka utlandsvistelsen för apotekspersonalen. Du kan visa resehandlingar som styrker din resa.

I vissa länder är det möjligt att hämta ut läkemedel på recept men då krävs det att läkemedlet är godkänt i landet du vistas i. Det krävs även att det är ett originalrecept och inte en elektronisk utskrift. Det är även bra att ha ett intyg på engelska från behandlade läkare att du har behov av läkemedel för din sjukdom. Det kan vara olika lätt att få tillgång till insulin och hjälpmedel beroende på var du reser. Det kan även skilja i självkostnadspris. Ta reda på vad som gäller för det land dit du ska resa, antingen via ambassaden eller via den du bokat resan hos.

Om du använder narkotikaklassade läkemedel är det tillåtet att ta med sig läkemedel för högst 30 dagars förbrukning. Om du reser inom Schengen måste du ha ett s.k. Schengenintyg med dig tillsammans med ditt läkemedel som du hittar på Läkemedelverkets hemsida.

Försäkringar vid resa

Det är viktigt att du kontrollerar ditt försäkringsskydde innan resan. Hemförsäkringen gäller under 45 dagar för olycksfall, vård av akut sjukdom och akut försämring av annan sjukdom. Ska du vara borta längre än 45 dagar kan du antingen förlänga hemförsäkringens reseskydd eller teckna en separat försäkring. Om ditt insulin blir stulet ersätter försäkringsbolaget kostnaderna om du förvarat det med aktsamhet. Men om insulinet blir förstört av kyla eller värme måste du ha en allriskförsäkring som komplement för att få ersättning.

Identitetshandlingar som visar att du har diabetes

Om du skulle hamna i en situation då du behöver hjälp, om du exempelvis får en kraftig känning eller rent av förlorar medvetandet, är det bra om du har en identitetshandling på dig som berättar att du har diabetes och vad som behöver göras.

Flygresor

När du reser med flyg ska du tänka på att ta med dina läkemedel i handbagaget in i kabinen. Checkar du in ditt bagage så finns det alltid en risk att det kan förstöras, förloras under resan eller att föreningar uppstår. Dessa tråkigheter kan drabba alla resenärer men drabbar dig med diabetes hårdare. Insulinet klarar inte heller kylan i lastutrymmet på flygplanet.

Säkerhetskontrollen vid avresan

När du passerar säkerhetskontrollen ska mediciner i flytande form, som exempelvis insulin, visas upp. Du får ta med dig så mycket receptbelagd medicin som du behöver för din resa. Du får även ta med kylbehållare för insulin. Tänk på att säkerhetskontrollanterna kan göra stickprov på medicin eller mat som du har med dig. Du kan därför bli ombedd att t ex smaka på vätskan eller stryka lite vätska på handen. Du ska vara beredd på att intyga att medicinerna och hjälpmedlen du för med dig är dina. Det gör du genom att ha ditt läkarintyg och dina recept eller originalförpackningar på dina läkemedel till hands vid kontrollen. Tänk på att olika flygbolag är olika restriktiva vid incheckning och när du går genom tullen. Du gör bäst i att kolla med det flygbolag du reser med innan du ger dig av.

Måltider vid flygresor

Många flygbolag har idag dragit in på måltider. Kontrollera vad som gäller för din flygning. Du ska även tänka på att ha med dig mat och dryck för att kunna hantera eventuella förseningar och väntetider som uppstår under resan.

Säkerhetskontrollen vid ankomsten i annat land

Väl framme i pass- och säkerhetskontrollen kan det i vissa länder, särskilt de med sträng narkotikalagstiftning, vara att föredra att "gå på rött". Med andra ord visa upp sitt diabetesintyg, läkemedel och hjälpmedel och minimera risken att bli misstänkt för knarksmugglare med kanyler i bagaget. Var noga med att inte lämna ifrån dig din diabetesutrusning till tullpersonalen utan din insyn.

FAQs

What is general information about type 1 diabetes? ›

People of all ages can develop type 1 diabetes. If you have type 1 diabetes, your pancreas doesn't make insulin or makes very little insulin. Insulin helps blood sugar enter the cells in your body for use as energy. Without insulin, blood sugar can't get into cells and builds up in the bloodstream.

How do you deal with type 1 diabetes? ›

Treatment
 1. Taking insulin.
 2. Counting carbohydrates, fats and protein.
 3. Monitoring blood sugar often.
 4. Eating healthy foods.
 5. Exercising regularly and keeping a healthy weight.
May 3, 2023

What is the life expectancy of a type 1 diabetic? ›

Life expectancy estimates for individuals with type 1 diabetes in these reports ranged from approximately 65 years of age to 72 years of age. The CDC currently estimates the average US life expectancy is 76.1 years, the lowest figure since 1996.

Can you feel normal with diabetes? ›

If you've just been diagnosed with diabetes can be a huge shock and you might be finding it difficult to come to terms with. It's important to know that whatever you're feeling is completely normal and you are not alone.

What are 5 facts about type 1 diabetes? ›

5 Facts About Type 1 Diabetes
 • Age is often — but not always — a key factor. Generally, those with Type 1 diabetes are diagnosed during their childhood. ...
 • Symptoms can appear suddenly. ...
 • There's more than one way to get insulin. ...
 • Researchers are looking for a cure. ...
 • Managing Type 1 diabetes requires a holistic approach.

What triggers type 1 diabetes? ›

The exact cause of type 1 diabetes is unknown. Usually, the body's own immune system — which normally fights harmful bacteria and viruses — destroys the insulin-producing (islet) cells in the pancreas. Other possible causes include: Genetics.

What not to do with type 1 diabetes? ›

Foods to avoid or limit include:
 • added sugars.
 • refined grains, such as white bread, pasta, and rice.
 • processed foods.
 • sugary breakfast cereals.
 • sweet treats, such as cakes, biscuits, pastries, and candies.
 • soda, diet soda, and other sugary drinks.
 • juice drinks.
 • fried foods and food high in saturated and trans fats.
Aug 5, 2020

What is a normal A1C level for a Type 1 diabetic? ›

A normal A1C level is below 5.7%, a level of 5.7% to 6.4% indicates prediabetes, and a level of 6.5% or more indicates diabetes.

Can you get out of type 1 diabetes? ›

The only known cure for Type 1 diabetes is either a pancreas transplant or a transplant of the specialized pancreatic cells that produce insulin. But with a shortage of available organs and 1.6 million people in the U.S. living with the disease, a cure for the vast majority is not possible.

How long can someone with type 1 diabetes live without insulin? ›

For people with “traditional” T1D, particularly those diagnosed in childhood or adolescence, to survive without insulin, “they would need to stay on carbohydrate restriction and stay very hydrated,” Kaufman says. But their survival rate is “multiple days, to a few weeks, getting sicker and weaker as time goes on.

How difficult is it to live with type 1 diabetes? ›

"Type 1 diabetes is like a second job that you can't quit." People with Type 1 diabetes must work to keep their blood sugar in a normal range. High blood sugar over a long period of time can lead to devastating complications. In the short term, blood sugars that are too high or too low can be deadly.

How serious is type 1 diabetes? ›

If left untreated, type-1 diabetes is a life-threatening condition. It's essential that treatment is started early. Diabetes can't be cured, but treatment aims to keep your blood glucose levels as normal as possible and control your symptoms, to prevent health problems developing later in life.

What not to eat when diabetic? ›

Worst Choices
 • Fried meats.
 • Higher-fat cuts of meat, such as ribs.
 • Pork bacon.
 • Regular cheeses.
 • Poultry with skin.
 • Deep-fried fish or tofu.
 • Beans prepared with lard.
May 3, 2023

Why do type 1 diabetics get tired? ›

When there is not enough insulin, or the insulin isn't working effectively, it means the sugar in our blood cannot get into our cells and therefore our cells do not receive the energy they need. As a result, we feel tired.

What does it feel like when a diabetic has too much sugar? ›

increased thirst and a dry mouth. needing to pee frequently. tiredness. blurred vision.

Can type 1 diabetes be managed without insulin? ›

As a result, people with type 1 diabetes have to inject insulin. We need insulin. If you don't have it, your blood glucose levels will spiral out of control. Every time you eat, they will get higher and higher.

What are 4 risk factors for type 1 diabetes? ›

The main risk factors for type 1 diabetes include :
 • Family history: Having a parent or sibling with type 1 diabetes increases the risk of a person having the same type. ...
 • Age: Type 1 diabetes usually develops in younger adults and children. ...
 • Genetics: Having specific genes may increase the risk of type 1 diabetes.

Can your pancreas start working again type 1 diabetes? ›

Beta Cell Reactivation May Be Viable Treatment for Patients With Type 1 Diabetes. Researchers achieved successful reactivation of pancreatic stem cells to become insulin expressing, suggesting future potential for replacing destroyed beta cells in patients with type 1 diabetes with newborn insulin-generating cells.

What is the most common age to be diagnosed with type 1 diabetes? ›

The peak age for being diagnosed with type 1 diabetes is around 13 or 14 years, but people can be diagnosed when they're much younger (including babies) and older (even over 40).

What are the worst foods for type 1 diabetes? ›

Foods to avoid
 • Energy drinks.
 • Flavored milk.
 • Egg nog.
 • Fruit juice.
 • Regular soda.
 • Sports drinks.
 • Lemonade.
 • Sweet tea.
Oct 31, 2018

What things make diabetes worse? ›

Losing sleep—even just one night of too little sleep can make your body use insulin less well. Skipping breakfast—going without that morning meal can increase blood sugar after both lunch and dinner. Time of day—blood sugar can be harder to control the later it gets.

Can drinking water lower A1C? ›

One study found that people who drink more water lower their risk for developing high blood sugar levels. And remember, water is the best. Sugary drinks elevate blood sugar by raising it even more.

What will bring my A1C down quickly? ›

7 Ways to Improve Your A1C
 1. Exercise. Physical activity helps your body use insulin more efficiently, so it can better process the glucose in your blood. ...
 2. Eat Right. ...
 3. Take Medications as Prescribed. ...
 4. Manage Your Stress. ...
 5. Stick to a Schedule. ...
 6. Drink in Moderation. ...
 7. Monitor Your Numbers.

At what A1C level does damage start? ›

An A1C of 6.5% or higher indicates diabetes. Dangerous levels of A1C are 9% and higher. An A1C above 9% increases the risk of long-term diabetes complications like blindness, nerve damage, and kidney failure.

What are the long term effects of type 1 diabetes? ›

Over time, high blood glucose levels can damage the body's organs. Possible long-term effects include damage to large (macrovascular) and small (microvascular) blood vessels, which can lead to heart attack, stroke, and problems with the kidneys, eyes, gums, feet and nerves.

Can type 1 diabetes drink alcohol? ›

You can drink alcohol if you have type 1 diabetes, but be careful how much you drink. Drinking too much may cause you to have a hypoglycaemia (hypo), possibly as much as 24 hours later. Talk to your diabetes team about how to drink alcohol safely.

What is the latest treatment for diabetes type 1? ›

Today, the U.S. Food and Drug Administration approved Lantidra, the first allogeneic (donor) pancreatic islet cellular therapy made from deceased donor pancreatic cells for the treatment of type 1 diabetes.

How long can type 1 diabetics go without eating? ›

Some people fast for several days or even weeks at a time -- for example, for religious reasons. But not eating for more than 24 hours when you have diabetes can be dangerous.

What happens if you take insulin and don't eat? ›

Hypoglycemia is a condition in which the level of sugar in your blood is too low. If you use insulin, your blood sugar level can get too low if you exercise more than usual or if you don't eat enough. It also can get too low if you don't eat on time or if you take too much insulin.

What happens if a diabetic doesn't eat sugar? ›

Diabetic hypoglycemia occurs when someone with diabetes doesn't have enough sugar (glucose) in his or her blood. Glucose is the main source of fuel for the body and brain, so you can't function well if you don't have enough.

Do diabetics have anger issues? ›

Among diabetic, higher blood glucose, or hyperglycemia, has historically been associated with anger or sadness, while blood sugar dips, or hypoglycemia, has been associated with nervousness. Persons with diabetes are not the only ones vulnerable to mood disturbances as a result of blood sugar fluctuations.

Can type 1 diabetes affect sleep? ›

Conditions that accompany type 1 diabetes (e.g., hyperglycemia, glucose variability, and hypoglycemia) may result in sleep disruption. Sleep disruption in people with type 1 diabetes may negatively affect disease progression and the development of complications.

Do some people have type 1 diabetes worse than others? ›

Is one type of diabetes worse than the other? No. People with either type of diabetes are at risk for cardiac events if the condition is not well managed, as well as for other complications including eye disease and blood vessel damage.

What blood sugar level requires insulin? ›

Insulin is usually recommended as the initial therapy for diabetes if a person's HbA1c level at diagnosis is greater than 10% or if someone's fasting blood glucose level is consistently above 250 mg/dl.

Should I go to the hospital if my blood sugar is over 300? ›

A reading above 300 mg/dL can be dangerous, according to the University of Michigan, which recommends immediately informing your doctor if you have two or more readings of 300 mg/dL in a row. In severe cases, very high blood sugar levels (well above 300 mg/dL) can result in coma.

Is 200 blood sugar normal after eating? ›

Oral glucose tolerance test.

Results are interpreted as follows: Less than 140 mg/dL (7.8 mmol/L ) after two hours is considered healthy. 140 to 199 mg/dL (7.8 mmol/L and 11.0 mmol/L ) is diagnosed as prediabetes. 200 mg/dL (11.1 mmol/L ) or higher after two hours suggests diabetes.

What is the number 1 vegetable to avoid? ›

Cruciferous Vegetables

Vegetables that belong to the cabbage family such as cauliflower, Brussels, broccoli, and sprouts should never be consumed raw. These vegetables contain sugar that is difficult to digest. Eating these vegetables raw may lead to a number of gastronomical problems.

What fruit should diabetics avoid? ›

The American Diabetes Association reports that any fruit is fine for a person with diabetes, so long as that person is not allergic to that type of fruit. In fact, studies such as one from 2017 have found that a higher fruit intake is significantly associated with a lower risk of type 2 diabetes.

What are the 5 worst foods for diabetics? ›

Here are 5 foods that you need to avoid with high blood sugar levels:
 1. Sugar. People with diabetes should avoid sugary foods such as pastries, sweets, cakes, cookies, candy, and chocolate. ...
 2. Processed food with trans and saturated fats. ...
 3. Canned food. ...
 4. Sugary cereals. ...
 5. 5. Fruits.
Sep 6, 2022

How can type 1 diabetics get more energy? ›

How to boost energy with diabetes
 1. Aim for 7 to 9 hours of sleep each night.
 2. Exercise regularly.
 3. Eliminate processed foods and sugar from your diet.
 4. Reduce your alcohol intake, if you drink.
 5. Drink caffeine in moderation.
 6. Try relaxation techniques like yoga or meditation.
Aug 9, 2021

Do diabetics sleep a lot? ›

People who have diabetes often have poor sleep habits, including difficulty falling asleep or staying asleep. Some people with diabetes get too much sleep, while others have problems getting enough sleep.

What does a diabetic headache feel like? ›

Headaches from low blood sugar may feel dull or throbbing. Headaches from high blood sugar are typically also dull and throbbing, but one type may feel more severe, like stabbing, piercing, or shock-like pain.

What happens if blood sugar gets too low while sleeping? ›

Know the Signs of Low Overnight Blood Sugar

They include shakiness, sweating, confusion, erratic behavior, headache, and lightheadedness. With nighttime hypoglycemia, you may wake up with these symptoms or with a higher blood sugar reading that results from the body's response to an overnight low.

What to do if a diabetic passes out? ›

If you have symptoms of high or low blood sugar and you think you might pass out, call 911 or your local emergency number. If you're with someone with diabetes who has passed out, call for emergency help. Tell the emergency personnel that the unconscious person has diabetes.

What is type 1 diabetes and how is it controlled? ›

Type 1 diabetes causes the level of glucose (sugar) in your blood to become too high. It happens when your body cannot produce enough of a hormone called insulin, which controls blood glucose. You need to take insulin every day to keep your blood glucose levels under control.

What is type 1 diabetes and how does it develop? ›

Type 1 diabetes occurs when your immune system, the body's system for fighting infection, attacks and destroys the insulin-producing beta cells of the pancreas. Scientists think type 1 diabetes is caused by genes and environmental factors, such as viruses, that might trigger the disease.

What is different about type 1 diabetes? ›

There are two main types of diabetes: type 1 and type 2. When you've got type 1 diabetes, you can't make any insulin at all. If you've got type 2 diabetes, it's a bit different. The insulin you make either can't work effectively, or you can't produce enough of it.

What is a normal A1C level for a type 1 diabetic? ›

A normal A1C level is below 5.7%, a level of 5.7% to 6.4% indicates prediabetes, and a level of 6.5% or more indicates diabetes.

How long can type 1 diabetics survive without insulin? ›

For people with “traditional” T1D, particularly those diagnosed in childhood or adolescence, to survive without insulin, “they would need to stay on carbohydrate restriction and stay very hydrated,” Kaufman says. But their survival rate is “multiple days, to a few weeks, getting sicker and weaker as time goes on.

What complications can type 1 diabetes cause? ›

Problems will not start immediately, but constant high blood glucose levels can lead to:
 • heart disease and stroke.
 • foot and circulation problems.
 • sight problems and blindness.
 • pain and loss of feeling (nerve damage)
 • kidney problems.
 • gum disease.

How is type 1 diabetes diagnosed? ›

Health care professionals most often use the random plasma glucose (RPG) test to diagnose type 1 diabetes. This blood test measures your blood glucose level at a single point in time. Sometimes health professionals also use the A1C blood test to find out how long someone has had high blood glucose.

Is diabetes type 1 Curable? ›

Currently, there isn't a cure for type 1 diabetes. However, what we know about the condition is constantly evolving, new technologies and medicines are being developed, and researchers are making important breakthroughs. Right now, people of all ages are leading full, healthy lives with type 1 diabetes.

Does type 1 diabetes affect the brain? ›

In the same way that diabetes can cause nerve damage to your eyes, feet, and hands, it can also affect your brain by damaging nerves and blood vessels. This can lead to problems with memory and learning, mood shifts, weight gain, hormonal changes, and over time, other serious problems like Alzheimer's disease.

Does type 1 diabetes cause memory loss? ›

A: Yes. Studies have demonstrated that people who have diabetes, compared with people without diabetes, are more likely to develop cognitive problems. Older adults with diabetes have higher incidences of dementia, Alzheimer's disease, and vascular dementia than those with normal glucose tolerance.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Foster Heidenreich CPA

Last Updated: 27/09/2023

Views: 6457

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Foster Heidenreich CPA

Birthday: 1995-01-14

Address: 55021 Usha Garden, North Larisa, DE 19209

Phone: +6812240846623

Job: Corporate Healthcare Strategist

Hobby: Singing, Listening to music, Rafting, LARPing, Gardening, Quilting, Rappelling

Introduction: My name is Foster Heidenreich CPA, I am a delightful, quaint, glorious, quaint, faithful, enchanting, fine person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.