Om blod Sugarmätning (2023)

För så lite som 20–25 år sedan var det bara ett fåtal som hade egen blodsockermätare.

Därmed fick de flesta bara sitt blodsocker mätt när de var på diabeteskontroll. I dag är blodsockermätningar guld värda för personer med diabetes. Vissa känner tydligt av de symptom som kroppen ger när blodsockret ligger normalt, högt eller lågt.Andra däremot, får inga fysiska varningstecken förrän de till exempel vaknar upp på sjukhuset efter enhypoglykemiellerketoacidos. Därför är det viktigt att lära sig vad som påverkar blodsockret.

Varför mäter man blodsockret?
Att mäta före och efter en måltid
Hur mäter man blodsockret?
Att tänka på vid mätning
Förvaring och hantering
Mätning vid speciella situationer

Om blod Sugarmätning (7)

Varför mäter man blodsockret?

Blodsockermätning är ett hjälpmedel för att du ska känna dig trygg med din diabetes. Blodsockret kan variera. Därför är det viktigt att du mäter blodsockret som du blir rekommenderad av din läkare/diabetessköterska.

Regelbundna blodsockermätningar gör också så att vi lättare kan upptäcka hur blodsockret varierar under dygnet. Om du till exempel ser att ditt blodsocker stiger varje kväll vet du att det är något som du måste ändra på.

Blodsockermätning är t.ex. viktigt vid igångsättning av insulinbehandling och när man vill kontrollera om insulindoserna stämmer överens med vad man äter eller den fysiska aktivitet som man utför. Om du klarar av att hålla en jämn blodsockernivå i vardagen är du på god väg mot ett tillfredsställande HbA1c-värde.

Vid vissa situationer är det särskilt viktigt att hålla koll på blodsockret. Till exempel när du är sjuk, dricker alkohol, vid fysisk aktivitet, vid mentalt stressande situationer, när du är gravid eller vid andra krävande eller speciella livssituationert.ex. bilkörning.

Om blod Sugarmätning (8)

Att mäta före och efter en måltid

Testa blodsockret ca två timmar efter måltid så får dureda på hur mycket ditt blodsocker har påverkats av vad du har ätit. Då kan du justera din medicinering så att blodsockerstigningen (blodsockertoppen) inte blir alltför hög. Det kan ta en bra stund innan du får ner en blodsockertopp tilllämpliga nivåer igen. Har du många, höga blodsockervärden efter måltiden kommer detta att ha negativ inverkan på ditt HbA1c-värde.

Blodsockret från att du börjar äta till fyra timmar efter en måltid kallas för postprandiellt blodsocker. Hos personer med diabetes är det postprandiella blodsockervärdet annorlunda än hos personer som inte har diabetes. Det postprandiella blodsockret är högre än normalt, och det tar ungefär fyra timmar för det att komma tillbaka till en normal nivå igen. Detta varierarberoende på vad du äter och hur mycket, samtvilka läkemedeldu använder.

För att lättare få kontroll på den postprandiella fasen efter måltider och för att se till att variationen mellan högt och lågt blodsockervärde blir alltför stor, bör du markera vilka värden som är tagna före en måltid och vilka som är tagna efter en måltid. Funktionen måltidsmarkering finns på glukosmätarna CONTOUR® NEXT ONE, CONTOUR® XT, CONTOUR NEXT, CONTOUR NEXT USB, CONTOUR NEXT LINK, CONTOUR NEXT LINK 2.4, CONTOUR, CONTOUR LINK och CONTOUR USB. Dettaär ett viktigt hjälpmedel för att reducera ditt HbA1c-värde på sikt.

International Diabetes Federation (IDF) har kommit med rekommendationer också för blodsockervärden efter måltider "Guidelines for Managementof Postmeal Glucose. Dessa kan laddas ner på deras hemsida,www.idf.org.

Hur mäter man blodsockret?

Det är enkelt att mäta blodsocker, men samtidigt är det en del saker man måste tänka på. Här ger vi dig några tips:

 • Tvätta och torka händerna före blodsockermätningen
 • Sätt in en teststicka i din mätare.
 • Tryck blodprovstagarens munstycke mot fingertoppen och ta provet. Ta helst blodprovet från sidan av fingertoppen, inte längst ut eller mitt på fingret. Se till så att du byter stickställe, så undviker du att bli öm och att huden blir tjockare.
 • Torka bort den första blodsdroppen och låt det bildas en ordentlig droppe på fingret. Du kan försiktigt mjölka fram bloddroppen, men pressa inte ut blodet från fingret. I sådana fall blandas blodet med vävnadsvätska, vilket ger felaktiga provsvar. Mät direkt efter att du har fått en bloddroppe. Gör ett nytt stick om du inte kan få fram en tillräckligt stor droppe.
 • Rör vid bloddroppen med ena änden av teststickan. Blodet sugs automatiskt in. Glukosmätaren avger sedan en ljudsignal när den har fått tillräckligt med blod. Du ska inte trycka stickan mot huden eller placera blodet på stickan.
 • Låt mätaren och stickan anpassa sig till omgivningstemperaturen där du utför mätningen. Vänta i 20 minuter innan du mäter om mätaren och stickorna flyttas från en (extrem) temperatur till en annan.
 • Om ditt blodsocker resultat inte stämmer överens med hur du mår bör du genomföra en ny mätning.

Med CONTOUR NEXT ONE-mätaren kan du se på dina resultat i CONTOUR DIABETES-appen. Om du har en annan mätare kan du gärna anteckna dina provsvar i en diabetesdagbok eller överför de lagrade mätningarna till en dator.

Hur känner man igen högt och lågt blodsocker?

Blodsockermätarenär ett viktigt och mycket användbart hjälpmedel vid egenbehandling av diabetes. Det kan ändå vara värt att lägga lite tid på att lära sig att känna igen symptomen på högt och lågt blodsocker. Ibland har man inte mätaren tillgänglig, och ibland behöver man äta så snart att man inte har tid till att mäta blodsockret.

Nästa gång du mäter ett värde som ligger utanför normalområdet, till exempel lägre än 4 och högre än 10 mmol/L kan du känna efter hur det känns i kroppen. Hur mår du? Hur känns det i fötterna? Vilken färg har du i ansiktet? Är du kallsvettig eller varm? Det är viktigt att en person med diabetes känner sin kropp. Kom också ihåg att alla symptom inte uppträder varje gång, och att ju lägre blodsocker du brukar ha i vanliga fall, desto ovanligare blir det med kroppsliga symptom på känning (i synnerhet skakningar). Nedan följer en översikt över vanliga symptom på högt och lågt blodsocker

Vanliga symptom

LÅGT BLODSOCKER/
INSULINKÄNNING/
Hypoglykemi

HÖGT BLODSOCKER/
Diagnoscoma/
Hyperglykemi

ORSAKER:

 • För mycket insulin
 • För lite mat, försenad måltid
 • Ökad fysisk aktivitet
 • Stort alkoholintag

ORSAKER:

 • För lite insulin
 • Infektioner, feber
 • Kolhydratrik mat

KÄNNETECKEN, bl.a.:

 • Vaken men omtöcknad, apatisk
 • Nedsatt koncentrationsförmåga, dåsighet
 • Svettningar, huvudvärk, yrsel
 • Hjärtklappning, skakningar
 • Aggressivitet, ångest

KÄNNETECKEN, bl.a.:

 • Stark törst
 • Rikliga urinmängder
 • Obehaglig andedräkt med acetonlukt
 • Apati och dålig matlust
 • Magsmärtor, tung andhämtning/hyperventilering
 • Eventuellt medvetslöshet

Att tänka på vid mätning

Om du har mätt ditt blodsocker och är osäker på resultatet kan du kontrollera följande:

 • Att du har följt din glukosmätare bruksanvisning för hur man mäter blodsocker.
 • Att händerna är rena och torra.
 • Att bloddroppen är tillräckligt stor.
 • Att du inte har mjölkat fram blodsdroppen för hårt så att vävnadsvätska har blandat sig med bloddroppen.
 • Att mätstickorna förvaras korrekt.
 • Att sista-förbrukningsdatumet för teststickornainte har gått ut.

Om du misstänker att din glukosmätare inte visar rätt resultat, ta kontakt med din diabetessköterska.

Förvaring och hantering

Det är viktigt att förvara och hantera glukosmätaren och stickorna riktigt:

 • Förvara teststickorna i originalförpackningen i rumstemperatur.
 • Stäng förpackningen omedelbart efter användning.
 • Teststickorna ska bara användas en gång.
 • Blanda inte teststickor från flera olika förpackningar.
 • Utsätt inte stickorna för väta, kyla, extrem värme, fukt eller smuts. Teststickorna bör till exempel inte förvaras i badrummet.
 • Teststickorna bör inte användas efter sista-förbrukningsdatumet som är tryckt på förpackningens undersida.
 • CONTOUR® NEXT teststickor som hör till glukosmätaren CONTOUR NEXT ONE, CONTOUR XT, CONTOUR NEXT, CONTOUR NEXT USB, CONTOUR NEXT LINK, CONTOUR NEXT LINK 2.4 är hållbara till sista-förbrukningsdatumet som står på förpackningen (24 månader efter produktionsdatumet, även om burken har öppnats).
 • CONTOUR teststickor som hör till glukosmätaren CONTOUR® är hållbara till sista-förbrukningsdatumet som står på förpackningen (24 månader efter produktionsdatumet, även om burken har öppnats).
 • BREEZE®2-teststickor är hållbara till sista-förbrukningsdatumet som står på förpackningen (18 månader efter produktionsdatumet).
 • ELITE®-teststickor är hållbara till sista-förbrukningsdatumet som står på förpackningen.

Om blod Sugarmätning (9)

Mätning vid speciella situationer

Sjukdom:
Vid akuta sjukdomar ökar oftast insulinbehovet med stigande blodsocker som följd. En vanlig regel är att du mäter ditt blodsocker var eller varannan timme och justerar insulindoserna utifrån blodsockervärdena. Kom ihåg att symptomen på influensa är mycket lika symptomen på ketoacidos som kan uppstå relativt snabbt vid insulinpumpbehandling. Även om du bara känner för att ta något febernedsättande och gå och lägga dig, är det i denna situation speciellt viktigt att klargöra om det verkligen rör sig om influensa eller om det är en begynnande ketoacidos. Om du har fått influensa och känner dig så dålig att du själv inte klarar av att hålla koll på ditt blodsocker och ditt insulinbehov, måste du ta kontakt med sjukvården.

Graviditet:
En graviditet i kombination med diabetes kräver frekventa blodsockermätningar och ständiga justeringar av insulindoserna. Helst bör du planera graviditeten eftersom din HbA1c-nivå bör vara så nära normalen som möjligt redan före befruktningen. De första 12 veckorna är insulinbehovet ofta lägre än normalt och många tycker att det blir svårare att känna igen symptomen på lågt blodsocker. Senare under graviditeten ökar ditt insulinbehov mycket, tills det slutligen stabiliserar sig för att sedan sjunka igen framåt slutet av graviditeten. Genom att genomföra relativt frekventa blodsockermätningar kan du tidigt upptäcka höga blodsockervärden och sätta in åtgärder för att få ner värdena.

Menstruation:
De flesta får högre blodsocker/ökat insulinbehov den sista veckan innan menstruationen sätter igång. När blödningen startar sjunker blodsockret igen. Detta gäller även om man använder p-piller. Det kan vara bra att ta en månad när du håller noggrann kontroll på ditt blodsocker i förhållande till din menstruationscykel, så att du kan se tendenserna med högre blodsocker och ökat insulinbehov.

Påfrestning:
Vilka effekter kortvarig psykisk stress, som exempelvis tentamina eller stress på jobbet, har på blodsockret varierar från individ till individ. En del får högre blodsocker, medan andra reagerar med lägre värden. Kronisk stress ger däremot oftast högre blodsocker och ökat insulinbehov.

Alkohol:
Alkohol ökar risken för känningar.Kontrollera blodsockret och var noga med matintag i samband med alkoholförtäring.Levern håller uppe blodsockret under natten genom att ta ut socker ur sina depåer och genom att producera nytt socker. När du har druckit alkohol måste levern bryta ner och förbränna alkoholen, och därmed klarar den inte av att tillverka socker. Därför får de flesta lägre blodsocker än normalt under följande natt och morgonen efter att man har druckit alkohol. Ett gott råd är att mäta blodsockret före sänggåendet, äta en brödskiva eller två och minska dosen av långverkande insulin.

Temperatur:
Glukosmätare och teststickor ska ha samma temperatur. Se temperaturområde för användning i bruksanvisningen till den glukosmätare som du använder. Om du är ute om vintern när det är kallt bör du försöka förvara glukosmätaren så nära kroppen som möjligt. Om du exempelvis är ute och åker skidor, så kan du lägga mätaren och teststickorna i jackans innerficka. Om du är kall om fingrarna kan det vara en god idé att ställa in din blodprovstagare så att den sticker djupare än vanligt, så att blodsdroppen kommer fram ordentligt av sig själv och du slipper pressa fram droppen. När du pressar fram droppen kommer det vävnadsvätska i blodet och du får ett felaktigt blodsockerresultat.

Om blod Sugarmätning (11)

Ascensi -diabetesomsorg Sverige AB
Gustav III: S Boulevard 34, Plan 4
169 73 Solna

Tel.: 020-83 00 84
Fax: 020-83 00 94

E-post kundtjänst:diabetes@ascensia.com

Organisationsnummer: 559024-5345

Om blod Sugarmätning (12)Om blod Sugarmätning (13)Om blod Sugarmätning (14)

© Copyright 2022. Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alla rättigheter förbehålles. Ascensia, Ascensia Diabetes Cares logo och Contour är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Ascensia Diabetes Care

Om blod Sugarmätning (15)Om blod Sugarmätning (16)Om blod Sugarmätning (17)

Ascensi -diabetesomsorg Sverige AB
Gustav III: S Boulevard 34, Plan 4
169 73 Solna

Tel.: 020-83 00 84
Fax: 020-83 00 94

E-post kundtjänst:diabetes@ascensia.com

Organisationsnummer: 559024-5345

Om blod Sugarmätning (18)

© Copyright 2022. Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alla rättigheter förbehålles. Ascensia, Ascensia Diabetes Cares logo och Contour är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Ascensia Diabetes Care

Du lämnar nu diabetes.ascensia.se

Ascensia Diabetes Care är inte ansvarig för något innehåll presenterat av en oberoende webbplats inkluderat annonsering, erbjudande, illustrationer, namn eller budskap

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Emmett Berge

Last Updated: 09/06/2023

Views: 6345

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Emmett Berge

Birthday: 1993-06-17

Address: 787 Elvis Divide, Port Brice, OH 24507-6802

Phone: +9779049645255

Job: Senior Healthcare Specialist

Hobby: Cycling, Model building, Kitesurfing, Origami, Lapidary, Dance, Basketball

Introduction: My name is Sen. Emmett Berge, I am a funny, vast, charming, courageous, enthusiastic, jolly, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.